You're lost little girl

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Opinnäytetyöni nimi on You’re lost little girl. Sen taiteellinen osuus koostuu kahdesta animaatiolyhytelokuvasta, sekä kokeellisesta robotti-installaatiosta. Teoksista oli näyttely Porissa Antinkadun tyhjässä toimitilassa elokuussa 2015. Kirjallinen osuus käsittelee käsintehtyä animaatiota, käsillä tekemistä ja ajattelua, lapsuudenmuistoja, ja Arduino –robotiikkaa. Ajatteluni on pitkälti käytännön toimintaa; haluan tehdä taiteessani kaiken alusta loppuun asti itse, ja valitsemani tekniikat ovat melko hitaita, teknisiä ja työläitä. Työskentelen hiilipiirrosanimaation ja pala-animaation parissa, teen musiikit animaatioihini itse soittaen sähkökitaraa, ja lisäksi rakentelen kokeellisia robotti-installaatioita. Kaikista tärkeimmät ajattelun välineeni ovatkin omat käteni. Pohdin kevyesti fenomenologi Martin Heideggerin ajatusta siitä kuinka käsi on ajattelun väline, sekä Jyrki Siukosen ajatuksia työkaluista. Yhdistän tekstissäni kohtauksia animaatioelokuvastani, omia lapsuudenmuistojani, yleistä pohdintaa animaation tekemisestä, sekä ajatuksia muilta käsin tekeviltä animaattoreilta. Lisäksi vertailen animaatiota ja robotiikkaa keskenään. Molemmissa on pohjimmiltaan kyse elottoman asian elävöittämisestä. Robotiikka vaatii paljon tietämystä fysiikan laeista, ja niiden noudattamista, kun taas animaatiota tehdessäni uhmaan fysiikan lakeja.

My thesis is called You’re lost little girl. The artistic part consists of two animated short films and one experimental robot installation. The works were exhibited in Pori Antinkatu, in an old empty business space in august 2015. The written part deals with handmade animation, making art with own hands and thinking, childhood memories and experimental Arduino robotics. My thinking is mostly practical activity; in my art I want to do everything myself from the beginning to the end, and my chosen techniques are quite slow, technical and laborious. I do charcoal animation and cut-out animation, I do all the sounds to my films by myself by playing electric guitar. Along with those I build experimental robot installations. The most important tools for my thinking are my own hands. I lightly refer to Martin Heidegger’s philosophy of how hand is a tool for thinking, and I refer to Jyrki Siukonen’s thinking about tools. In my text I combine scenes from my animated short film, my own childhood memories, general thinking about making animations, and thoughts from other animators who do handmade animation. In addition I compare animation and robotics. Both are about making inanimate things living. Robotics as a technique needs a lot of knowledge of physics, as in animation I usually avoid the laws of physics.
Description
Supervisor
Euro, Pia
Thesis advisor
Euro, Pia
Keywords
käsintehty animaatio, animaatiotaide, lapsuudenmuistot, arduino-robotiikka
Other note
Citation