Särkisalo, Finby. Särkisalon asemakaava. Maaseutuyhteiskunnan asemakaavallisen struktuurin ja miljöön tutkimus konkreettisena kohteena Isoluodon saari Särkisalon kunnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1963
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Kivinen, Olli
Keywords
Other note
Citation