Developing the Contractual Usage of Facility Management Contract

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
Maa-29
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on tuottaa perustietoa kiinteistöjohtamisen sopimuksen laatimiseen vaikuttavista tekijöistä, jonka pohjalta yritykset kykenevät luomaan omaan liiketoimintaansa soveltuvia sopimuksia. Diplomityössä syvennytään kotimaiseen sopimusoikeuteen sekä ulkomaisiin kiinteistö- ja toimitilajohtamisen sopimusehtoihin. Diplomityön tuloksena laadittiin kiinteistöjohtamisen esimerkkisopimus, jonka avulla selkeytetään alan sopimuskäytäntöä ja tuodaan esille sopimuksen tekemiseen vaikuttavat asiat. Diplomityössä ei ole kuitenkaan kuvattu yksityiskohtaisesti sopimuksen palvelusisältöä, vaan esimerkkisopimus antaa käsityksen siitä, millaisia ehtoja voidaan sisällyttää kiinteistöjohtamisen sopimukseen. Kyseessä on siis esimerkkisopimus, eikä yleinen mallisopimus. Diplomityö on tehty kirjallisuustutkimuksena. Tutkimuksessa on syvennytty kotimaiseen sopimuskäytäntöön ja analysoitu ulkomaisia kiinteistöjohtamisen sopimusehtoja. Sopimusehdoista on haettu esimerkkisopimukselle sisältöä. Kotimaiseen sopimuskäytäntöön syventyminen ja ulkomaisiin sopimuksien analysointi muodostavat tutkimuksen empiirisen osan, jonka pohjalta esimerkkisopimus on laadittu. Tämä diplomityö on osa Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion laajempaa kiinteistöhallinnan Kokonaispalvelusopimukset -tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa perustietoa kiinteistöjohtamisen ja palvelujen sopimusprosessista kiinteistöalalle. Tässä osatutkimuksessa on kehitetty kiinteistö- ja toimitilajohtamispalveluja ja alan sopimuskäytäntöä. Tämä tutkimus on osa TEKES:n Rembrand -teknologia-ohjelmaa. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluvat Sponda Oyj, YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy, SOK Kiinteistötoiminnot, Merita kiinteistöt Oy, ISS Suomi Oy, ABB Kiinteistöpalvelut Oy ja Nokia Oyj.
Description
Supervisor
Ekroos, Ari
Thesis advisor
Puhto, Jukka
Keywords
property management, kiinteistöjohtaminen, facility management, toimitilajohtaminen, service contracts, palvelusopimukset, service level agreement, palvelutasosopimus, service specification, palvelukuvaus
Other note
Citation