Tutkija, hyvä ja paha - esseitä akateemisesta työstä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
214
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 4/2015
Abstract
Kirja sisältää tohtoriopintojen kurssilla "Ammattitaidon kehittäminen yliopistyössä" kirjoitettuja esseitä v. 2014 ja 2015. Kirjoittajat käsittelevät kysymyksiä, jotka he kokevat oman työntekonsa ja tulevaisuutensa kannalta tärkeiksi. Keskeisin teema on akateemisen työn moraali, joskin esillä ovat myös työn taktiikka, politiikka ja subjekti eli tekijä. Esseet saattavat olla raikasta ja koskettavaa luettavaa varsinkin kohtalotovereille eli yliopistoissa työskenteleville. Ne voivat tarjota yliopistoja hallinnoiville ja kehittäville tuntumaa tutkija-opettajien arkeen, huoliin ja toiveisiin. Joukossa on myös kirjoitustyyliltään omaperäisiä ja leikkisiä tekstejä sekä kokemuksen perustuvia, kriittisiä puheenvuoroja. Kirja kuuluu sarjaan, jonka aiemmat teokset ovat Tutkija kirjoittaa, Joko tunnet tämän tutkijan, Tutkijat kertovat, Tutkijat keskustelevat sekä Tutkija kasvaa ja kehittyy (2009-2013).
Description
Keywords
tiede, tutkimus, tutkijat, yliopistot
Other note
Citation