Automatic locomotion mode control of wheel-legged robots

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-09-07
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
105
Series
Helsinki University of Technology, Automation Technology Laboratory. Series A, Research reports, 30
Abstract
Traditional manipulator-type robots are mostly mounted in a fixed position and no locomotion is needed. During the past two decades, robots have slowly moved from factories to more open areas, such as metro stations, hospitals or mines. These mobile robots, called field and service robots, have to move and act on partly closed working sites or in ordinary environments, therefore the significance of their locomotion has increased. The main land locomotion principles, wheeled and legged locomotion, can be combined as hybrid to help find an optimal solution for greatly varying ground conditions. Hybrid locomotion can also be called rolking (rolling-walking). The wheel-legged robot can move using different locomotion modes; it can drive with wheels, rolk (use wheels and legs at the same time) or even walk. In this work, an automatic locomotion mode control for the wheel-legged robot has been developed. The developed locomotion mode control can utilize two locomotion modes, wheeled and rolking, depending on terrain properties. The developed generic solution is valid for wheeled locomotion systems with a 2-dof active suspension system for the wheel. The basis for the automatic locomotion mode control is to measure characteristics of vehicle-terrain interaction, such as energy consumption, slipping and drawbar force of a wheel and terrain parameters, such as terrain slope and roughness. Algorithms for sensing these in real time, utilizing the locomotion system as a sensing system, have been developed. The characteristics of vehicle-terrain interaction and terrain parameters are used as criteria for indicating the functioning of a wheel in wheeled mode and terrain trafficability in rolking mode. These criteria are used to determine if a mode change is required. The criteria are mainly based on sensing forces and energy consumption by utilizing the sensor system used for the locomotion control; a minimum number of additional sensors is needed. The automatic locomotion mode control was successfully implemented and verified in the wheel-legged service robot, WorkPartner. It can use rolking mode on soft terrain or in negotiating obstacles and use wheeled mode for moving faster on flat terrain automatically. In the future, the developed sensing methods can also be used in developing new locomotion modes, such as free gait-based moving in which the motion control switches a single wheel to a different mode, depending on terrain properties.

Perinteiset manipulaattorityyppiset robotit ovat useimmiten kiinnitettyjä tiettyyn paikkaan. Parin viime vuosikymmenen aikana robotteja on alettu hyödyntää tehdasympäristön lisäksi julkisilla paikoilla, kuten metroasemilla, sairaaloissa ja kaivoksissa. Näiden robottien, joita kutsutaan kenttä- ja palveluroboteiksi, pitäisi kyetä liikkumaan ja toimimaan tavallisessa ympäristössä ihmisten keskellä. Pääliikkumisperiaatteet eli pyörä- ja jalkaliikkuminen voidaan yhdistää, jotta saavutettaisiin parempi liikkumiskyky vaihtelevassa maastossa. Yhdistelmäliikkumista voidaan kutsua pyöräkävelyksi (pyöriminen-käveleminen). Jalka-pyörämekanismilla varustettu robotti kykenee liikkumaan eri tavoin: ajamaan pyörillä, pyöräkävelemään tai jopa kävelemään. Tässä työssä on kehitetty jalka-pyörämekanismilla varustetun robotin liikkumismoodin automaattinen vaihto. Moodinvaihto käyttää maastoon parhaiten sopivaa liikkumistapaa. Kehitetty geneerinen ratkaisu toimii liikkumisalustoilla, joissa on kaksidimensionaalinen aktiivinen pyöränripustus. Automaattinen liikkumismoodin vaihto perustuu sekä robotin ja maaston vuorovaikutuksen, kuten energian kulutuksen, luiston ja pyörän tuottaman voiman, että maaston kaltevuuden ja epätasaisuuden reaaliaikaiseen mittaamiseen käyttäen hyväksi robotin liikkumisjärjestelmää. Näitä maaston sekä robotin ja maaston vuorovaikutuksen ominaispiirteitä voidaan käyttää kriteereinä pyöräajossa ilmaisemaan pyörän toimivuutta ja pyöräkävelyssä maaston kuljettavuutta pyöräliikkumista ajatellen. Liikkumistavan vaihto määritetään näiden kriteereiden avulla. Kriteeristö perustuu voiman- ja energiankulutusmittausten hyödyntämiseen käyttäen hyväksi liikkumisjärjestelmän anturisysteemiä siten, että lisäanturointia tarvitaan vähän. Liikkumismoodin automaattinen vaihto on onnistuneesti implementoitu ja testattu jalka-pyörämekanismilla varustetulla WorkPartner-palvelurobotilla. WorkPartner kykenee hyödyntämään liikkumismoodeja automaattisesti siten, että se pyöräkävelee pehmeässä maastossa tai ylittäessään esteitä ja liikkuu pyörillä kovalla tasaisella maalla. Kehitettyjä mittausmetodeja voidaan hyödyntää kehitettäessä tulevaisuudessa uusia liikkumistatapoja, kuten vapaa-askellajiin perustuvaa liikkumista, jossa pyörät voivat olla eri moodissa maaston ominaisuuksista riippuen.
Description
Keywords
wheel-legged robot, rolking, locomotion mode switching, jalka-pyörärobotti, pyöräkävely, liikkumismoodin vaihto
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010434