Annetun piirustuksen mukaisen konekivääriosan valmistus. On laadittava asiaankuuluvat työohjekortit työaikamääräyksineen sekä suunniteltava tarvittavat työvälineet ja esitettävä niiden piirustukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1938
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt. 25
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation