Godley-tyyppiset SFC-mallit

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorOksanen, Kai
dc.contributor.departmentTaloustieteen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Economicsen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2014-09-09T05:47:43Z
dc.date.available2014-09-09T05:47:43Z
dc.date.dateaccepted2014-05-21
dc.date.issued2014
dc.description.abstractTutkielman tavoitteet: Viime vuosina useat ekonomistit ovat osoittaneet kiinnostusta ns. varanto-virta konsistentteja makrotalouden toimintaa kuvaavia SFC-malleja kohtaan, jotka huomioivat kattavasti eri talouden sektorien varantojen, kuten rahoitusvarallisuuden sekä virtojen kuten investointien ja kulutuksen keskinäisiä vuorovaikutuksia. Tutkielmani tavoitteena on ollut ensinnäkin tarkastella Godley-tyyppisten SFC-mallien oletuksia, rakennetta, käyttäytymis-yhtälöitä sekä ratkaisua. Toisena tavoitteenani on ollut selvittää kuinka hyvin näitä malleja voidaan käyttää käytännön tasolla kuvaamaan todellisten kansantalouksien toimintaa ja dynaamista kehitystä. Aineisto ja tutkimusmenetelmät: Tutkimusmenetelmänä käytän melko laajaa kirjallisuuskatsausta. Pääasiallinen lähteeni on ollut Godleyn ja Lavoien (2007) teoreettisia SFC-malleja tarkasteleva kirja. Lisäksi käytän lähdeaineistona useita Levy-instituutin ekonomistien julkaisemia pitkän ajanjakson ennusteita koskien Yhdysvaltojen talouden kehitystä. Tulokset: Godley-tyyppiset SFC-mallit soveltuvat lähtökohtaisesti hyvin kansantalouksien toiminnan teoreettisen analysointiin, koska niissä huomioidaan useita tärkeitä riippuvuussuhteita eri talouden sektorien välillä sekä erilaisia tilinpidollisia identiteettejä, jotka rajoittavat eri sektorien käyttäytymistä sekä vaikuttavat koko järjestelmän dynaamiseen kehitykseen historiallisessa ajassa. Toisaalta jos halutaan tarkastella todellisten kansantalouksien toimintaa, niin näitä malleja pitää yksinkertaistaa liikaa, jolloin jätetään huomiotta monia merkittäviä muuttujia ja riippuvaisuuksia, jotka vaikuttavat kansantalouksien kehitykseen. Siten näitä empiirisiä malleja tulisikin käyttää lyhyen ajanjakson ennustamisen sijaan erilaisten kestämättömien prosessien havaitsemiseksi, joihin talouspolitiikasta päättävien viranomaisten tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi näiden SFC-mallien avulla voidaan arvioida erilaisten suunniteltujen talouspolitiikoiden vaikutuksia eri talouden sektorien käyttäytymiseen, jolloin voidaan päätellä ovatko nämä talouspolitiikat realistisia ja hyväksyttäviä.fi
dc.ethesisid13712
dc.format.extent118
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13958
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201409092601
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ifi
dc.programme.majorEconomicsen
dc.programme.majorKansantaloustiedefi
dc.subject.heleconkansantaloustiede
dc.subject.heleconeconomics
dc.subject.helecontaloustieteet
dc.subject.heleconeconomic science
dc.subject.heleconmakrotalous
dc.subject.heleconmacroeconomics
dc.subject.heleconmallit
dc.subject.heleconmodels
dc.subject.keywordSFC-malli
dc.subject.keywordaito epävarmuus
dc.subject.keywordhistoriallinen aika
dc.subject.keywordvaranto-virta normi
dc.titleGodley-tyyppiset SFC-mallitfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes13712
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_13712.pdf
Size:
2.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format