Asiakasarvon kasvattaminen tuotteistamisprosessissa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSalimäki, Markku
dc.contributor.advisorLaine, Kristiina
dc.contributor.authorSoininen, Heikki
dc.contributor.schoolKemian tekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorKoria, Mikko
dc.date.accessioned2014-02-17T11:14:32Z
dc.date.available2014-02-17T11:14:32Z
dc.date.issued2014-01-21
dc.description.abstractPerinteisen suomalaisen tuotantoteollisuuden kilpailukyvyn heikentymisen myötä palveluliiketoimintaan siirtymisestä on muodostunut varteenotettava vaihtoehto yritysten liiketoiminnan kehittämiselle. Palveluiden tuottaminen ja myynti poikkeavat kuitenkin fyysisistä tuotteista ja edellyttävät merkittävää muutosta tuotelähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöisempään suuntaan. Palvelut ovat luonteeltaan aineettomampia ja niiden kuluttaminen edellyttää usein aktiivista vuorovaikutusta palvelutarjoajan ja asiakkaan välillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten asiakkaan kokemaa arvoa voidaan kasvattaa tarjooman tuotteistamisen avulla. Siksi tutkimuksessa yhdistetään palvelumuotoilun menetelmiä tuotteistamiseen ja muodostetaan teoreettinen viitekehys asiakasarvoa kasvattavalle tuotteistamisen prosessille. Viitekehystä sovelletaan käytännössä Huonekalutehdas Korhosen tuotteistamisprojektissa. Tutkimuksen empiriassa selvitetään, mitä HKT-Korhosen potentiaaliset asiakkaat tarvitsevat ja miten positiivinen asiakaskokemus voidaan mahdollistaa. Tämä toteutetaan osallistavan tarvekartoituksen ja asiakaspolun dokumentoinnin avulla eli palvelumuotoilun menetelmillä. Empiirisessä tutkimuksessa haastatellaan 6 päättävässä asemassa olevaa huonekaluja myyvän yrityksen edustajaa puolistrukturoidulla haastattelutekniikalla. Tutkimuksessa selvisi, että asiakasarvoa ei voida luoda valmiiksi tuotteistamisen prosessin avulla. Palvelumuotoilun menetelmät ja erityisesti asiakaspolun dokumentointi osana tuotteistamisprosessia antavat kuitenkin hyvät edellytykset arvonmuodostumiselle. Asiakaspolun avulla saatiin kerättyä paljon ajatuksia tuotteistamisprosessin käytännön toteuttamiseen, kuten markkinoinnin suunnitteluun, hinnoitteluun ja tarjooman konkretisointiin. Osallistava tarvekartoitus antoi vastaavasti hyvän yleiskuvan siitä, kuinka suomalaiset PK- huonekaluyritykset haluaisivat organisoida tuotannon, tuotekehityksen ja ylläpidon partnereiden avulla. Tutkimus antoi hyvät lähtökohdat HKT-Korhosen tuotteistamisprojektiin ja tutkimuksessa muodostetun viitekehyksen voidaan olettaa soveltuvan myös muille teollisia palveluita tuotteistaville yrityksille.fi
dc.description.abstractThe growth of the service industry has been notable the past few years as more and more companies have moved from a product centric business model to a service oriented mind-set. This shift provides new opportunities also for traditional Finnish manufacturers who have suffered from the lack of competitiveness in today’s global market place. However, as offering services requires active interaction between a service provider and a client, the change from a producer to a provider also requires new customer centric ways of thinking. The purpose of this study is to examine how to enhance the creation of customer value in the process of productization. A new theoretical framework for customer centric productization process is formed by combining theories of productization with the methods of service design. This framework is then applied directly to the productization project of the case company Korhonen Furniture Factory in order to better understand customer needs and necessary elements for creation of a favorable customer experience. In a semi-structured interview two methods of service design are applied: participatory need finding and customer journey documentation. All the 6 interview participants represent Finnish furniture brands from decision making positions. The main finding of the research was that while customer value is not created in the process of productization itself, the documentation of a favorable customer journey is a useful tool to understand the customer value creation process. Customer journey also provided practical information for the execution of productization process, such as how to plan the marketing and concretize the offering. Respectively the participatory need finding revealed how the Finnish small and mediums sized furniture brands wish to organize their R&D, production and maintenance of furniture and what is the degree of using partners in these functions. The results of this study cannot be generalized directly with other industries since a specific case was investigated. However, the presented theoretical framework has potential to be applied widely within B2B organizations that seek methods for customer centric productization.en
dc.format.extent99+2
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12578
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201402181420
dc.language.isofien
dc.locationPKfi
dc.programmePUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorInternational Design Business Management (IDBM)fi
dc.programme.mcodeTU3007fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordtuotteistaminenfi
dc.subject.keywordpalvelumuotoilufi
dc.subject.keywordasiakasarvofi
dc.subject.keywordasiakaskokemusfi
dc.subject.keywordasiakaspolkufi
dc.subject.keywordproductizationen
dc.subject.keywordservice designen
dc.subject.keywordcustomer valueen
dc.subject.keywordcustomer experienceen
dc.subject.keywordcustomer journeyen
dc.titleAsiakasarvon kasvattaminen tuotteistamisprosessissafi
dc.titleEnhancing customer value in productization processen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_11708
local.aalto.idinssi49310
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Soininen_Heikki_2014.pdf
Size:
8.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format