Viiveiden vähentäminen WWW-liikenteessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3022
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Työssä esitellään WWW-liikenteen nykytila ja tutustutaan äskettäin esiteltyihin protokolliin, joiden tarkoituksena on erityisesti vähentää viiveitä WWW-liikenteessä. Tutkimuksessa vertaillaan uusien protokollien ominaisuuksia nykyisiin protokolliin. Nykyisten protokollien käsittelyssä painotetaan WWW-liikenteen kannalta merkittäviä ominaisuuksia ja kipukohtia. Tutkimus paneutuu WWW-liikenteen kannalta olennaisiin uudistuksiin ja muutoksiin, joita uudet protokollat sisältävät. Uusien protokollien ominaisuuksia analysoidaan ja niiden soveltuvuutta nykyiseen WWW-liikenteeseen arvioidaan. Sovelluskerroksen protokollan yleistyminen on tapahtunut työn kirjoituksen aikana, ja työssä todetaan yleistymisen jatkuvan tulevaisuudessa. Tutkimus osoittaa sovelluskerrokselle tarjotun uuden protokollan olevan tarpeellinen uudistus. Siirtokerrokselle tarkoitettu uusi protokolla on vielä joiltain osin keskeneräinen, mutta kehityksenalainen. Siirtokerroksen protokolla tarjoaa useita merkittäviä etuja verrattuna nykyisiin siirtoprotokolliin. Tutkimus osoittaa, että siirtokerroksen ja sovelluskerroksen protokollien suunnitellut synergiat ovat eduksi molempien protokollien toiminnan kannalta. Siirtokerroksen protokolla on kohdistetusti optimoitu tietylle sovelluskerroksen protokollalle. Lisäksi tehdään huomioita, joiden perusteella todetaan, ettei uusi siirtokerroksen protokolla tule täysin syrjäyttämään nykyistä protokollaa. Uuden protokollan todetaan olevan varteenotettava vaihtoehto nykyiselle siirtokerroksen protokollalle.

This thesis presents the current state of web traffic and introduces new protocols, which are designed to reduce delays in web traffic. The study compares the features of the new protocols to existing protocols. The introduction of existing protocols focuses on relevant features and drawbacks of web traffic. The study focuses on the reforms and modifications in the web traffic related protocols. The new protocol features are analyzed and their applicability is evaluated to the current web traffic. The proliferation of application-layer protocol has occurred during the writing process of this thesis. It is concluded that the proliferation will continue in the future. The research refers that the application-layer protocol is a necessary reform. The transport-layer protocol is still incomplete in some respects, but it is shown to be in a constant development process. The transport-layer protocol provides a number of significant advantages over existing transport-layer protocols. The transport-layer and application-layer protocols have been designed concurrently. The research evaluates that the concurrent design is beneficial for both protocols. The transport-layer protocols optimization is specified for the application-layer protocol. Furthermore, this thesis indicates that the new transport-layer protocol will not completely replace the current protocol. The new protocol is found to be a viable alternative to the current transport-layer protocol.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Sarolahti, Pasi
Keywords
QUIC, HTTP/2, SPDY, viive
Citation