The synthesis of the AB-ring fragment of pectenotoxin

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPihko, Petri
dc.contributor.authorAho, Jatta
dc.contributor.departmentKemian tekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKoskinen, Ari
dc.date.accessioned2020-12-04T18:36:18Z
dc.date.available2020-12-04T18:36:18Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractTyön tarkoituksena oli kehittää lyhyt ja toimiva synteesimenetelmä pektenotoksiini 4:n AB-rengasfragmentille enantiopuhtaassa muodossa. Tavoitteena oli ensin saada syntetisoitua mahdollinen A-renkaaksi sopiva laktonirakenne, josta edelleen päästäisiin lopulliseen AB-spiroketaalirakenteeseen. A-renkaan stereokeskusten muodostamisen vaihtoehtoisia strategioita valittaessa tutustuttiin tarkemmin kolmeen eri menetelmään, jotka ovat kirjallisuudessa osoittautuneet parhaiksi tavoiksi juuri tarvittavan syn-alpha,-metyyli-beta-hydroksi-rakenteen aikaansaamiseksi. Lyhyessä kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin näitä menetelmiä, jotka ovat aldoliadditio, epoksidointi sekä allyyli- ja krotyylimetallireagenssien additio aldehydeihin. Aluksi tutkittiin mahdollisuutta muodostaa A-renkaan stereokeskukset proliinikatalysoidulla suoralla ristialdolireaktiolla. Reaktioita ei kuitenkin saatu toimimaan tarpeeksi tehokkaasti. Lopulta A-rengas onnistuttiin syntetisoimaan yhdeksässä vaiheessa, käyttäen avainreaktioina stereokeskusten muodostamisessa Z-selektiivistä Horner-Wadsworth-Emmons olefinaatiota, Sharplessin asymmetristä epoksidointia sekä regioselektiivistä epoksidirenkaan avausta. Lopullisen AB-rengasfragmentin synteesissä oli tarkoitus käyttää ryhmässämme aikaisemmin A-renkaan mahdolliselle malliaineelle kehitettyä menetelmää. Menetelmää soveltaen onnistuttiin syntetisoimaan vaihtoehtoinen PMB-ketaali, jonka asymmetrisellä dihydroksyloinnilla ja sitä seuraavalla happokatalysoidulla spiroketalisoinnilla päästiin lopulta haluttuun AB-spiroketaalituotteeseen. Kun reaktioaika pidettiin lyhyenä, muodostui myös toista spiroketaalituotetta, jossa spiro-konfiguraatio on epäanomeerinen. Tämän isomeerin uskotaan muodostuvan reaktiossa kineettisenä tuotteena. Tällainen epäanomeerinen konfiguraatio on pektenotoksiineissa 1, 2, 3 ja 6. Tavoitteen mukaisesti onnistuttiin kehittämään synteesimenetelmä pektenotoksiini 4:n AB-rengasfragmentille ja lisäksi myös menetelmä kaikkien eri pektenotoksiini isomeerien spiroketaaliyksiköiden syntetisoimiseksi. Mikä tärkeintä, stereokeskusten muodostamisessa käytettiin vain katalyyttisiä asymmetrisiä menetelmiä.fi
dc.format.extentx + 82 s. + liitt. 42
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/91721
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120450556
dc.language.isofien
dc.programme.majorOrgaaninen kemiafi
dc.programme.mcodeKem-4fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleThe synthesis of the AB-ring fragment of pectenotoxinen
dc.titlePektenotoksiinin AB-rengasfragmentin synteesifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_15461
local.aalto.idinssi25306
local.aalto.openaccessno
Files