The synthesis of the AB-ring fragment of pectenotoxin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Orgaaninen kemia
Mcode
Kem-4
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 82 s. + liitt. 42
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli kehittää lyhyt ja toimiva synteesimenetelmä pektenotoksiini 4:n AB-rengasfragmentille enantiopuhtaassa muodossa. Tavoitteena oli ensin saada syntetisoitua mahdollinen A-renkaaksi sopiva laktonirakenne, josta edelleen päästäisiin lopulliseen AB-spiroketaalirakenteeseen. A-renkaan stereokeskusten muodostamisen vaihtoehtoisia strategioita valittaessa tutustuttiin tarkemmin kolmeen eri menetelmään, jotka ovat kirjallisuudessa osoittautuneet parhaiksi tavoiksi juuri tarvittavan syn-alpha,-metyyli-beta-hydroksi-rakenteen aikaansaamiseksi. Lyhyessä kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin näitä menetelmiä, jotka ovat aldoliadditio, epoksidointi sekä allyyli- ja krotyylimetallireagenssien additio aldehydeihin. Aluksi tutkittiin mahdollisuutta muodostaa A-renkaan stereokeskukset proliinikatalysoidulla suoralla ristialdolireaktiolla. Reaktioita ei kuitenkin saatu toimimaan tarpeeksi tehokkaasti. Lopulta A-rengas onnistuttiin syntetisoimaan yhdeksässä vaiheessa, käyttäen avainreaktioina stereokeskusten muodostamisessa Z-selektiivistä Horner-Wadsworth-Emmons olefinaatiota, Sharplessin asymmetristä epoksidointia sekä regioselektiivistä epoksidirenkaan avausta. Lopullisen AB-rengasfragmentin synteesissä oli tarkoitus käyttää ryhmässämme aikaisemmin A-renkaan mahdolliselle malliaineelle kehitettyä menetelmää. Menetelmää soveltaen onnistuttiin syntetisoimaan vaihtoehtoinen PMB-ketaali, jonka asymmetrisellä dihydroksyloinnilla ja sitä seuraavalla happokatalysoidulla spiroketalisoinnilla päästiin lopulta haluttuun AB-spiroketaalituotteeseen. Kun reaktioaika pidettiin lyhyenä, muodostui myös toista spiroketaalituotetta, jossa spiro-konfiguraatio on epäanomeerinen. Tämän isomeerin uskotaan muodostuvan reaktiossa kineettisenä tuotteena. Tällainen epäanomeerinen konfiguraatio on pektenotoksiineissa 1, 2, 3 ja 6. Tavoitteen mukaisesti onnistuttiin kehittämään synteesimenetelmä pektenotoksiini 4:n AB-rengasfragmentille ja lisäksi myös menetelmä kaikkien eri pektenotoksiini isomeerien spiroketaaliyksiköiden syntetisoimiseksi. Mikä tärkeintä, stereokeskusten muodostamisessa käytettiin vain katalyyttisiä asymmetrisiä menetelmiä.
Description
Supervisor
Koskinen, Ari
Thesis advisor
Pihko, Petri
Keywords
Other note
Citation