Users' sarisfaction with Finnish windows

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
107 s. + (32)
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nykyisten suomalaisten Ikkunoiden kehitystarpeita ja laadukkaan asennuksen lähtökohtia käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksessa oli mukana viiden johtavan suomalaisen ikkunavalmistajan saneeraus- ja uudiskohteita viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Kyselylomakkeita toimitettiin 2160 kpl ja vastausaktiivisuus oli 24 %. Asennuksen laatu vaihteli huomattavasti. Asennuksesta koettu haitta koettiin vähäiseksi, vaikka esimerkiksi asennusaikataulun pitävyyttä moitittiin ja asennuksesta aiheutunut pöly ja sotku koettiin ongelmaksi. Asennusprosessissa tulisikin kiinnittää huomiota edellisten lisäksi erityisesti tiedottamiseen, ikkunoiden huolelliseen käsittelyyn ja asennuksen viimeistelyyn. Myös tarkka opastus ikkunoiden käytöstä on tärkeää. Ikkunoiden lämmön- ja ääneneristävyyteen, ulkonäköön sekä erityisesti vedenpitävyyteen oltiin tyytyväisiä. Näyttöä ikkunoiden huonolle sateenpitävyydelle ei löytynyt. Tuuletusikkunan avattavuuteen ja kytkinhelan toimivuuteen oltiin tyytymättömiä, joten toimenpiteet niiden parantamiseksi olisivat välttämättömiä. Myös korvausilmaventtiilejä tulisi kehittää vetoisuuden poistamiseksi. Ilmanvaihdon säätämisen tärkeyttä tulisi korostaa jokaisen asennuksen yhteydessä ja ikkunoiden käyttöä opastettaessa. Ikkunoiden kunto heikkeni jo kymmenen ensimmäisen käyttövuoden aikana. Muovisten helaosien kestävyys koettiin huonoksi, joten niille tulisi löytää korvaavia ratkaisuja. Asennusvuodesta riippumatta ikkunan välitilan likaantumista moitittiin ja sitä tulisikin estää ulkopuitteen tiivistysratkaisua parantamalla. Maalatun pinnanlaadun parantamiseksi tulisi vesiohenteisten maalien sekä puumateriaalien pintaominaisuuksia kehittää. Hyvä lämmöneristävyys koettiin ikkunan tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Hyvä ääneneristävyys korostui etenkin kaupunkikerrostaloissa. Omakotitaloasujat arvostivat taloudellisia ominaisuuksia. Kaikkien vastaajien mielestä tuotteen edullinen hankintahinta ei ollut ikkunan merkittävin ominaisuus, vaan sitä tärkeämpää oli laadukas tuote.
Description
Supervisor
Viitaniemi, Pertti
Thesis advisor
Hemmilä, Kari
Mauno, Annika
Keywords
window, ikkuna, operable window, avattava ikkuna, customer satisfaction, asiakastyytyväisyys, properties of windows, ikkunoiden ominaisuudet, questionnaire, kyselytutkimus
Other note
Citation