Veden esteettiset tekijät kaupunkikuvassa -esimerkkinä Mellunkylänpuro

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
31 + 2
Series
Abstract
Tämän kandidaatin työn aiheena on veden estetiikka ja siihen vaikuttavat tekijät kaupunkiympäristössä. Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää veden esteettisiä mahdollisuuksia urbanisoituvan lähiön tilarakenteessa. Vesielementeillä tarkoitetaan tässä työssä purovedestä laajennettavia lampia, kaskadeja, kosteikkoja sekä voimallisempia koskia, vesiputouksia tai suihkulähteitä. Puro on luonnonmukaisessa uomassa liikkuva vesivirta, joka syntyy useamman vesinoron yhdistyessä. Puroympäristöjä tarkastellaan niiden vetovoimaisuuden, vedenläheisyyden ja saavutettavuuden tekijöiden näkökulmasta. Kun edellisiä tekijöitä yhdistellään taitavasti luontotekijöihin ja tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, voidaan saavuttaa mielenkiintoisia kokonaistaideteoksia. Täydennysrakentaminen on usein uusi mahdollisuus puron, viherympäristön ja kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta. Parhaimmillaan alueelle voidaan suunnitella todellisia helmiä, jotka nostavat alueen identiteettiä. Esimerkkipurona tarkastelen Itä-Helsingin Mellunkylänpuroa, jonka jaoin viiteen eri osa-alueeseen analyysin tarkentamiseksi. Uudistuva kaupunkisuunnittelu vaatii eri ammattilaisten saumatonta yhteistyötä, jossa maisema-arkkitehdeillä on kantava rooli ymmärtää ja yhdistellä eri tilanteiden tarpeita sekä vaatimuksia. Mellunkylänpuron tarkastelualueella täydennysrakentamiseen käytettävissä olevan tilan ahtaus on merkittävässä asemassa puroympäristön suunnittelussa. Tutkielman aikana selvisi, ettei aina pystytä esteettisesti parhaimpaan ratkaisuun, vaikka moni ammattilainen siihen pyrkisi. Esimerkiksi kaukolämpöputkien, sähkövoimalinjojen ja pelastusaseman sijoittelu on tehty vuosikymmeniä sitten. Näiden ympäristöhäiriöiden huomioiminen mahdollisimman hyvin on haastavaa kokonaisrakennetta suunniteltaessa. Häiriötekijöistä huolimatta puroympäristöjä voidaan suunnitella kokonaistaideteoksina, kuten tarkastelualueella Linnanpellonpuiston ja Aarrepuiston alueella on tehty. Molemmat ovat nostaneet asukkaiden arvostusta asuinalueeseensa. Vetovoimaisina puistoina ne aktivoivat asukkaita liikkumaan puroympäristöjen virkistysreiteillä ja ihailemaan lähiympäristönsä kauneutta.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Muhonen, Matleena
Keywords
puro, hulevesi, vesi, estetiikka, tilarakenne
Other note
Citation