Developing of process valve testing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 64 s. + liitt. 6
Series
Abstract
This Master's Thesis was written for Metso Automation Ltd. in order to explore development possibilities for the company's new central valve final examination technology that was completed in 2011. A new hardware investment in the summer of 2011 was required in order to catch up with the demands of increased production. The implementation of the technology has been delayed. The focus of this study is to report the main problems, and consequent solutions, that delayed the implementation of the new test equipment. Brought to attention are the main development targets which have a direct impact on the usability and the lead time of the production. The basis for the development proposal of the central valve final examination technology was to improve reliability. Due to the scope of this paper some of the usability related development proposals had to be left out. For example, the technology involved with shaft-operation in valve pressure tests was beyond the scope of this research. This paper contains a literature review which functioned as the basis for the research of production-improving tools. By using lean manufacturing practices based on optimizing material flows it is possible to clarify, simplify and thus improve overall production. In addition to the 5S system used by Metso, this paper introduces the Lean Six Sigma and Continuous Improvement (Kaizen) methods. A Benchmark-visit to Sulzer Ltd. pump factory located in Karhula Finland provided additional insights. The visit offered an alternative view into a machine shop's production methods. Furthermore, the supervisor of the central valve final examination technology, relevant employees, and the people involved with the equipment investment process were interviewed for this paper. The most important result, as regards to the development proposals, was solving the reliability problems encountered when implementing new test equipment. The most important results concerning development proposals on new technology implementation were fixing the leak flow gauges' readings while ensuring that the bubble counter was standardized.

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvitta8 Metso Automation Oy:n uuden vuonna 2011 valmistuneen teknologiakeskuksen venttiilin lopputarkastuksen kehityskohteita. Venttiilin lopputarkastukseen tehtiin uusi laitteistoinvestointi kesällä 2011 vastaamaan lisääntyvän tuotannon haasteisiin. Laitteistoinvestoinnin käyttöönotto on viivästynyt. Tässä työssä käsitellään tärkeimpiä laitteistoinvestoinnin käyttöönoton viivästymiseen liittyviä syitä ja ratkaisuja. Työssä nostetaan lisäksi esille tärkeimmät kehityskohteet, joilla on suora vaikutus sekä toimintaympäristön käytettävyyteen että tuotannon läpimenoaikaan. Venttiilin lopputarkastuksen kehitysehdotusten lähtökohdaksi valittiin luotettavuuden parantaminen. Työn laajuudesta johtuen kaikkia käytettävyyden parantamismenetelmiä ei voitu käsitellä, esimerkiksi venttiilin koeponnistuksessa käytettävän akselia operoivan laitteiston suunnittelu jäi työn ulkopuolelle. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta. jonka perusteella selvitetään erilaisia työkaluja tuotannon virtauttamiseen. Tuotannon virtauttamismenetelmien avulla on mahdollista selkeyttää tuotannon ohjausta ja löytää kehityskohteita. Metso Automation Oy:lla käytössä olevan 5S-menetelman lisäksi työssä esitellään esimerkiksi Lean Six Sigma-ja Jatkuva Parantaminen (Kaizen) -menetelmät. Työhön sisältyi myös Benchmark-vierailu Sulzer Oy:n Karhulan pumpputehtaalle. Vierailusta pumpputehtaalle saatiin työhön vertaileva näkemys konepajan tuotannosta. Näiden lisäksi työssä haastateltiin venttiilien lopputarkastuksen esimiestä, investointia suunnittelemassa ollutta henkilöstöä sekä alueen muuta tuotantohenkilökuntaa. Tuloksissa tärkeimmäksi kehityskohteeksi muodostui uuden laitteistoinvestoinnin käyttöönottoon liittyvät luotettavuusongelmat ja niiden ratkaisut. Työssä saaduissa tuloksissa tärkeimmiksi kehitysehdotuksiksi koskien laitteistoinvestoinnin käyttöönottoa päätyivät vuotovirtausmittareiden näyttämien korjaaminen ja kuplamittarin saattaminen standardinmukaiseksi.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Virolainen, Juha
Keywords
valve final examination, venttiilin lopputarkastus, quality, laatu, quality inspection, laatutarkastus, pressure test, koeponnistaminen
Citation