Graafinen suunnittelu tilassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafinen suunnittelu
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Tutkielman tarkoituksena on pohtia graafista suunnittelua tilassa, ja varsinkin julkisessa ja kaupallisessa tilassa. Mikä on graafisen materiaalin asema tilan kokemuksessa, ja minne se tilassa sijoittuu? Pidän kiinnostustani tilaan ja tilallisuuteen hyvänä lähtökohtana etsiä vastauksia siihen, mitä voisi olla graafinen tila arkkitehtonisen tilan sisällä, ja miten graafisena suunnittelijana voin ottaa kantaa siihen, miltä tilassa näyttää ja tuntuu. Niin kauan kuin on ollut rakennettuja ympäristöjä, on graafisella suunnittelulla ollut niissä jonkinlainen asema. Aiheesta voisi kirjoittaa kirjan, mutta tässä tutkielmassa tarkoituksenani on valottaa hieman tilan ja graafisen suunnittelun välistä lähihistoriaa, sekä analysoida muutamaa erilaista ulko- ja sisätilaa, ja heijastella niihin aiheeseen liittyviä ajatuksia. Tarkoitukseni on etsiä paikoista graafinen aineisto, ja pohtia mihin se tilan kokonaisuudessa sijoittuu.
Description
Supervisor
Meilahti, Sanna-Reetta
Thesis advisor
Meiahti, Sanna-Reetta
Keywords
graafinen suunnittelu, graafinen tila, tila, ympäristö
Other note
Citation