Ilmakolmioinnin laadunvalvonta fotogrammetristen pintamallien ja laserkeilausaineiston avulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Mcode
M3006
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62 + 7
Series
Abstract
Ilmakolmioinnissa ratkaistaan kartoituksen ilmakuvablokin kuvien sijainti- ja asentotiedot eli orientoinnit. Orientointeihin mahdollisesti tasoituslaskun jälkeen jäävää virhettä tutkittiin vertaamalla ilmakuvista tehtyä fotogrammetrista pintamallia ja laserkeilausaineistosta tehtyä pintamallia. Kirjallisuusosa käsitteli näiden pintamallien teoriaa ja tutki erilaisia algoritmeja. Useita menetelmiä pintamallien muodostamiseen ja erotuksen laskemiseen kokeiltiin mutta näiden välillä on lähtökohtaisesti yli metrin systemaattinen ero. Avoimilla alueilla ero on keskimäärin vain 0.13 m mutta metsäisillä alueilla jopa 4 metriä. Kun kaikkien ilmakuvien sijainnissa on 1 tai 2 m samansuuntainen virhe, ero näkyy pintamalleissa vain, jos virhe on korkeussuunnassa, jolloin se siirtyy suoraan mallien erotukseen. Jos vain yhden kuvan sijaintia poikkeutetaan mihin tahansa suuntaan, se aiheuttaa vääristymän pintamalliin. Alle kahden metrin vääristymät eivät kuitenkaan ole vielä näkyviä. Menetelmä ei vaadi kohtuuttomasti aktiivista työaikaa, joten sillä on kuitenkin potentiaalia ilmakuvauksen laadunvalvonnassa, jos mallien välistä systemaattista eroa voidaan vähentää.

Aerial triangulation is used to solve attitude and position information of aerial image block. Possible errors left after the triangulation were studied by comparing a photogrammetric surface model made from aerial mapping images to surface model made using laser scanning. Literature review studied the theory of these surface models and different algorithms used to create them. Several methods and areas are tested to compute a difference between the two surface models but there is a fundamental one metre elevation difference between the models. On open areas like fields the difference is only 0.13 metres but is up to 4 metres in forest areas. If all the triangulated images have 1 or 2 metre error in their positioning, the error is visible only if it is in height coordinate. If the position of one image has an error of 1 or 2 metres it causes a deformation in the surface model. Deformations smaller than two metres in size are not visible however because of large random errors. Nevertheless, the method does not require large amounts of active working time to compute so it has potential in aerial triangulation quality assurance if the systematic error between the data sets can be decreased.
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Ilves, Risto
Rönnholm, Petri
Keywords
ilmakolmiointi, laserkeilaus, laadunvalvonta, maastonpintamalli, aerial triangulation, laser scanning, quality assurance, terrain surface model
Citation