Tukkinosturin höyrykoneen kokoonpanon ja eräiden osien tutkiminen ja niiden valmistuksessa tarvittavien työvälineiden suunnittelu taloudellista tuotantos silmälläpitäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1952
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
3 osaa ( 123, 49, 24 s. )
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation
Collections