Laadittava hammaslääkärin tuoli annettujen mallien ja ohjeiden mukaan sekä suunniteltava sen valmistus ja työn kulku ja määrättävä työkoneiden laatu ja sijoitus joukkotuotantoa silmällä pitäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1944
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
2 osaa ( 208, 153 s. )
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation