MAI Garden - Digitaalisen apuvälineen palvelukonsepti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2004
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Opinnäyte tutkii vuodepotilaan tarpeisiin suunnattua digitaalisen apuvälineen palvelukonseptia. Se perustuu oletukseen audiovisuaalisen materiaalin suotuisista vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin. Laadullinen tutkimus on konseptin ja prototyypin suunnitteluprosessi ja se toimii laajemman MAI Garden1 -tutkimushankkeen esitutkimuksena. Hankkeessa kehittyvä helppokäyttöinen ja interaktiivinen elämysteknologia (jolla tarkoitan käyttöliittymän, kosketus/piirtonäytön ja kädessä pideltävän pehmo-ohjaimen muodostamaa palvelukokonaisuutta) pyrkii täydentämään – ei korvaamaan – hoitolaitosten niukkoja inhimillisiä resursseja uuden teknologian avulla. Taiteen ja kulttuurin elävöittävää vaikutusta hyödyntävä hanke pyrkii kohottamaan elämänlaatua laitoshoidossa, joten sen yhteiskunnallinen merkitys voi olla huomattava. Opinnäytteen lähestymistapa on käytännöllinen, laadullinen ja empiirinen, ja se antaa puheenvuoron vanhenevalle ja sairaalle tekniikan käyttäjälle. Tavoitteena on ymmärtää tällaisen käyttäjäkunnan tarpeita ja siirtää saatu tietous MAI Gardenin design-prosessiin. Opinnäyte tarkastelee multimodaalisen, interaktiivisen käyttöliittymän suunnitteluprosessia, sekä käytettävyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen tähtääviä design-metodeja. Työn fokuksena on monitahoisen käyttäjäkunnan tarpeisiin räätälöitävän välineen käytettävyys. Vanheneva väestö tarvitsee sairastuessaan uusia tapoja parantaa elämänlaatua. Haluan osoittaa, että teknologiaa voidaan hyödyntää käyttäjää ymmärtävällä tavalla. Tekniikkaa on valmiina, se täytyy vain valjastaa hyvään tarkoitukseen. Opinnäytteeni yhdistävänä teemana on interaktiivisen välineen suunnittelun kokonaisvaltaisuus, suunnittelijan vastuu ja Design for All -filosofia.
Description
Supervisor
Leinonen, Teemu
Keywords
Parantava taide, Käyttäjäystävällisyys, Ikääntyminen, vuodepotilat, multimodaalisuus, interaktiivisuus, elämyksellisyys, käyttöliittymäsuunnittelu, Healing art, User friendly, Ageing, bedbound patient, multi modality, interactive, interface design
Other note
Citation