The Effect of Paper Structure on Wet Web Runnability

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
146 s. + liitt. 60
Series
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Ora, Markku
Keywords
structure, rakenne, z-direction, z-suuntaisuus, runnability, ajettavuus, wet web, märkä raina, solids content, kuiva-ainepitoisuus, formation, formaatio, orientation, orientaatio, fines and filler distribution, hienoaine- ja täyteainejakauma, porosity, huokoisuus, KCL AHMA, KCL AHMA, dynamic stress-strain behaviour, dynaaminen kuormitus-venymä käyttäytyminen, Weibull, Weibull
Other note
Citation