Määrämittaisen puun tuotantotekninen soveltuvuus pientalorakentamiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
07.73
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 91 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Räsänen, Pauli
Suolaniemi, Matti
Keywords
Other note
Citation