Seikkaperäinen suunnittelu mekaanisen konepajan sähköistämiselle valaistukseen ja voimaan nähden on tehtävä...

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1933
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
54 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation