Dynamic momentum during the Covid-19 crisis

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Finance
Language
en
Pages
4+43
Series
Abstract
This thesis discusses the performance of static and dynamic momentum strategies for US and European equities during the Covid-19 pandemic. The dynamic risk-adjustment is based on estimating the ex-ante expected return and volatility of the momentum strategy, and then reducing the strategy leverage to hedge periods of expected momentum underperformance.Covering the first true market tail risk-event since the publication of the initial research, this thesis presents the first out-of-sample evidence of the dynamic risk-adjustment's performance. While dynamic momentum has been shown to have generated strong returns in the past, I show that the risk-adjustment fails to hedge the strategy during sector rotations following a market tail-risk event. I also show that the underperfomance is partly driven by negative exposure to value risks. The value exposure of the loser portfolio increases following the initial drawdown, which leads to weak momentum performance during the recovery period.

Tämä tutkielma käsittelee momentum-sijoitustrategioita Yhdysvaltojen ja Euroopan osakemarkkinoilla Covid-19 pandemian aikana. Tarkastelun kohteena ovat dynaamiset momentum-strategiat, tuottoerot perinteisiin staattisiin strategioihin verrattuna sekä tuottojen ajurit. Dynaamiset strategiat hyödyntävät automaattista riskitason korjausta, jolla strategian velkavipua säädellään perustuen kunkin ajanhetken odotettuun tuottoon sekä odotettuun keskihajontaan. Tavoitteena on ennaltaehkäisevästi laskea velkavivun määrää merkittävien markkinapudotusten aikana, sillä momentum-strategioiden tuottojen odotetaan heikkenevän laajojen laskumarkkinoiden aikana ja niiden jälkeen. Dynaamiset strategiat esiteltiin akateemisessa kirjallisuudessa finanssikriisin jälkeen, ja alustavista vahvoista tuloksista huolimatta Covid-19 pandemia tarjosi ensimmäisen todellisen mahdollisuuden arvioida strategioiden tehokkuutta käytännössä. Tutkielman tulosten perusteella automaattinen riskikorjaus epäonnistuu tuottojen suojaamisessa laskumarkkinaa seuraavan nousuvaiheen aikana. Strategia myy lyhyeksi kriisin alkuvaiheessa heikosti menestyviä arvo-osakkeita, mikä johtaa tappioihin, kun arvo-osakkeiden hinta kohoaa muuta markkinaa voimakkaammin talouden kasvunäkymien elpyessä.
Description
Thesis advisor
Lof, Matthijs
Keywords
momentum, Covid-19, equities, GARCH
Other note
Citation