Contributions to time-frequency synchronization in wireless systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-10-16
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
138 + app. 64
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 114/2015
Abstract
Time and frequency synchronization is an indispensable task for all wireless transceivers and systems. In modern wireless systems, such as 4G and future 5G systems, new wireless technologies set new challenges also to synchronization. In particular, new solutions for time and frequency synchronization are needed in multiantenna and cooperative systems. New research areas arise also in context of interference cancellation and cognitive radio systems where the transmission parameters of the signal of interest may not be known to the receiver. Similar applications can be found also in the military domain. Obviously, synchronization in such cases poses significant challenges. In this thesis, new methods for time and frequency synchronization in wireless systems are developed and analyzed. Both orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) -based as well as direct sequence spread spectrum (DSSS) -based systems are considered. The thesis consists of seven publications and a summary which contains also an extensive literature review on the topic. Synchronization acquisition methods in DSSS-based systems without the knowledge of the spreading sequence are developed. A subspace -based method for asynchronous multi-user DSSS systems is proposed and shown to achieve nearly optimal processing gain corresponding to that of the conventional matched filter. The studied methods find applications in interference cancellation, cognitive radio as well as in military applications. Multiantenna methods for synchronization are analyzed. Probabilities of synchronization acquisition and false alarm are derived analytically for the multiantenna case where transmit, receive and time diversity schemes are used. The analytical results are verified by simulations. Also optimum synchronization sequence transmission schemes are derived. Extensive simulation results for various scenarios in terms of signal-to-noise ratio, spatial correlation and Doppler spread are provided. The results can be used to facilitate practical design of wireless multiantenna systems. The impacts of time and frequency offsets in cooperative OFDM wireless systems are analyzed and quantified and shown to be, in some cases, much more severe than in traditional OFDM systems. Solutions to estimation of multiple frequency offsets in cooperative OFDM systems are then studied. A method enabling low complexity algorithms to be used for the estimation is proposed and shown to achieve mean square error performance close to the Cramér-Rao bound.

Aika- ja taajuussynkronointi on oleellinen toiminto kaikissa langattomissa vastaanottimissa ja järjestelmissä. Nykyaikaisissa langattomissa järjestelmissä, kuten 4G- sekä tulevissa 5G-järjestelmissä, uudet langattomat teknologiat asettavat uusia haasteita myös synkronoinnille. Uusia synkronointiratkaisuja tarvitaan erityisesti moniantennijärjestelmissä sekä yhteis-toiminnallisissa järjestelmissä. Joissain sovelluksissa, esimerkiksi häiriönpoistossa ja kognitiivisissa radioissa, synkronointi on tehtävä vastaanottimessa tuntematta kaikkia signaalin lähetysparametreja, jolloin synkronointi on erityisen haastavaa. Myös sotilas-sovelluksissa, esimerkiksi tiedusteluvastaanottimien synkronoinnissa, on vastaavia tilanteita. Tässä väitöskirjassa tutkitaan ja analysoidaan uusia menetelmiä aika- ja taajuussynkronointiin langattomissa järjestelmissä. Tutkimuksen kohteena ovat sekä monikantoaaltomodu-laatioon perustuvat OFDM-järjestelmät että suorahajotukseen perustuvat hajaspektri-järjestelmät. Työ koostuu seitsemästä erillisestä julkaisusta sekä yhteenvedosta, johon on koottu myös laaja kirjallisuuskatsaus aiheesta. Suorahajotushajaspektrijärjestelmiin liittyen väitöskirjassa on tutkittu menetelmiä, joilla synkronointi voidaan tehdä tuntematta hajotuskoodia. Työssä on kehitetty aliavaruus-menetelmiin pohjautuva algoritmi synkronointiin ja hajotuskoodin estimointiin asynk-ronisissa monen käyttäjän hajaspektrijärjestelmissä. Menetelmällä voidaan saavuttaa lähes sovitettua suodatinta vastaava optimaalinen prosessointivahvistus. Tutkittuja menetelmiä voidaan käyttää häiriönpoistossa, kognitiivisissa radioissa sekä sotilassovelluksissa. Väitöskirjassa on tutkittu myös synkronointimenetelmiä moniantennijärjestelmissä. Työssä on johdettu analyyttisiä tuloksia synkronoinnin onnistumisen todennäköisyydelle tilanteissa, joissa useampaa antennia käytetään sekä lähetys- että vastaanottopäässä lähetys-, vastaanotto- ja aikadiversiteetin parantamiseen. Analyyttisten tulosten on myös näytetty vastaavan simuloituja tuloksia. Työssä on myös tutkittu optimaalisia lähetystapoja. Menetelmiä on simuloitu laajasti eri signaalikohinatasoilla, erilaisilla radiokanavan korrelaatioilla sekä Doppler-hajeilla. Tuloksilla on käyttöä esimerkiksi moniantennijärjestelmien suunnittelussa.Työssä on tutkittu myös aika- ja taajuuspoikkeamien vaikutuksia yhteistoiminnallisissa OFDM-järjestelmissä, ja näytetty vaikutusten olevan merkittävästi haitallisempia kuin perinteisissä OFDM-järjestelmissä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi työssä on tutkittu menetelmiä taajuuspoikkeamien estimointiin ja kehitetty uusia menetelmiä, joiden avulla taajuuspoikkeamat voidaan estimoida laskennallisesti yksinkertaisilla algoritmeilla. Menetelmillä saavutetaan alhainen estimoinnin keskineliövirhe, joka on hyvin lähellä Cramér-Raon alarajaa. 
Description
Supervising professor
Koivunen, Visa, Academy Prof., Aalto University, Department of Signal Processing and Acoustics, Finland
Thesis advisor
Koivunen, Visa, Academy Prof., Aalto University, Department of Signal Processing and Acoustics, Finland
Keywords
synchronization, OFDM, spread spectrum, MIMO, synkronointi, hajaspektritekniikka
Other note
Parts
 • [Publication 1]: T. Koivisto and V. Koivunen. Blind despreading and synchronization of short-code DS-CDMA signals. In 39th Annual Conference on Information Sciences and Systems, Baltimore, MD, USA, March 2005.
 • [Publication 2]: T. Koivisto and V. Koivunen. Blind despreading of short-code DS-CDMA signals in asynchronous multi-user systems. Signal Processing, vol. 87, no. 11, pp. 2560-2568, November 2007.
  DOI: 10.1016/j.sigpro.2007.04.012 View at publisher
 • [Publication 3]: T. Koivisto and V. Koivunen. Diversity transmission for correlation-based slot synchronization with noncoherent combining . In IEEE 69th Vehicular Technology Conference, Barcelona, Spain, September 2009.
  DOI: 10.1109/VETECS.2009.5073509 View at publisher
 • [Publication 4]: T. Koivisto and V. Koivunen. Diversity transmission of synchronization sequences in MIMO systems. IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 11, no. 11, pp. 4048-4057, November 2012.
  DOI: 10.1109/TWC.2012.090312.112258 View at publisher
 • [Publication 5]: T. Koivisto and V. Koivunen. Impact of time and frequency offsets on cooperative multi-user MIMO-OFDM systems. In IEEE 20th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Tokyo, Japan, pp. 3119-3123, September 2009.
  DOI: 10.1109/PIMRC.2009.5450310 View at publisher
 • [Publication 6]: T. Koivisto, T. Kuosmanen and T. Roman. Estimation of time and frequency offsets in LTE coordinated multi-point transmission. In IEEE 78th Vehicular Technology Conference, Las Vegas, NV, USA, September 2013.
  DOI: 10.1109/VTCFall.2013.6692197 View at publisher
 • [Publication 7]: T. Koivisto and V. Koivunen. Low complexity estimation of multiple frequency offsets using optimized training signals. In IEEE 11th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, Taichung, Taiwan, October 2010.
  DOI: 10.1109/ISSSTA.2010.5653223 View at publisher
Citation