How to choose a plumbing renovation method for a 1960s and 1970s apartment building

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
[6] + 70
Series
Abstract
The age of Finland's housing stock is divided very unevenly. Due to strong migration from the countryside to the cities and. urban areas in the 1960s and 1970s, over one million new apartments were built. At the end of [he 19'70S that was two thirds of the whole country's housing stock. From the current apartment building stock, almost half have been built during that era. The huge number of apartment buildings that were built in it relatively short period of time, are now starting to cause problems for their owners as the buildings are coming to an age when their plumbing needs to be renovated. The sheer number of real estate that needs renovations is going to cause problems because there might not be enough contractors to arrange a good bidding of the building contracts and that will lead to higher prices. In addition, the maintenance and renewal of plumbing and other systems wasn't really planned for in the apartment buildings of the 1960s and 1970s. Most of the buildings' water, sewage, ventilation, heating and electricity systems were installed inside of concrete and brick structures. The renovation of these systems using the same routing will lead to extensive demolition work inside the apartments, long water breakages and will make living ill the apartment during the renovation very hard. There are also alternatives to this traditional plumbing renovation method. The new plumbing can be installed using new routings, which allows the usage of the old pipelines as the new ones are being built. In addition the speed of installation work on site can be increased using prefabricated elements. Entirely different kinds of approach to plumbing renovation are the different lining and coating solutions which use the old pipelines as a mould. Some methods create a surface that protects the old pipe from corrosion while others create a whole new pipe inside the old one. The new plumbing renovation methods offer more options and flexibility, but none of them are unambiguously better than the others. The applicability and cost effectiveness of these methods is always dependent on the project attributes. Choosing a suitable plumbing renovation method is therefore a complicated optimization task, in which you need to take in to account the resident's wishes and the different methods influence on investment costs, lifecycle costs, risks, build time and living discomforts. In addition you have to take into account all the other renovation needs of the building. Usually it is beneficial and cost effective to do renovations as a larger whole. The other renovation work can however affect to the competitively of different methods.

Suomen asuntokannan ikä on jakautunut hyvin epätasaisesti. Voimakkaan maalta kaupunkeihin suuntautuneen muuttoliikkeen seurauksena 1960 - 1970-luvuilla rakennettiin yli miljoona uutta asuntoa, joka oli 1970-luvun lopussa kaksi kolmasosaa koko maan asuntokannasta. Nykyisestä asuinkerrostalokannasta miltei puolet on rakennettu tuona aikana. Rakennuksen eliniän suurimmat korjaustyöt liittyvät julkisivurakenteisiin, vesikattoon sekä talotekniikkaan. Asukkaille monesti hankalin ja myös kustannuksiltaan suurin on viemäri- ja käyttövesijärjestelmien uusiminen. josta käytetään yleisesti nimeä linjasaneeraus. 1960 - 1970 luvuilla rakennetut asuinkerrostalot tulevat myös linjasaneerausikään melko samanaikaisesti 20l0 - 2020 -luvuilla. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä riskejä asunto-osakeyhtiöiden teettämiin linjasaneerauksiin. Hyviä urakoitsijoita ei välttämättä löydy riittävästi kilpailutukseen varsinkin jos aikataulu on kireä. Lisäksi 1960 - 1970-1uvuilla rakennetuissa asuinkerrostaloissa ei vielä otettu huomioon rakennuksen putkistojen ja muiden järjestelmien korjausta ja uusimista. Talotekniikan kerroshajotukset asennettiin yleensä rakenteiden sisään ja nousulinjat betoni- tai tiilirakenteisiin kuiluihin. Järjestelmien uusiminen vanhoille paikoilleen johtaa siksi mittaviin purkutöihin, pitkiin vesikatkoihin ja tekee asunnossa asumisen hyvin hankalaksi. Perinteiselle linjasaneeraukselle, jossa putkistot uusitaan vanhoille paikoilleen, on tullut kuitenkin vaihtoehtoja. Uudet putket voidaan asentaa käyttämällä uusia reitityksiä, jolloin vanha järjestelmä on mahdollisimman pitkään käytössä kun uutta rakennetaan. Lisäksi työn nopeuttamiseen on tarjolla eriasteisia elementtiratkaisuja valmiista nousukuiluelementeistä aina korjausrakentamiseen soveltuviin kokonaisiin kylpyhuone-elementteihin. Kokonaan toisenlaisena ratkaisuna voidaan pitää vanhojen putkien korjausta pinnoitus- ja sukitusmenetelmillä. joissa vanhoihin putkiin saadaan joko korroosiolta suojaava pinnoite tai kokonaan uusi putki vanhan sisälle. Uudet linjasaneerausmenetelmät antavat lisää mahdollisuuksia ja joustavuutta linjasaneerauksen toteutukseen, mutta mikään niistä ei ole yksiselitteisesti· muita parempi, vaan menetelmien soveltuvuus ja kustannustehokkuus on aina hankekohtaista. Linjasaneerausmenetelmän valinta onkin monimutkainen optimointitehtävä, jossa on otettava huomioon asukkaiden toiveet sekä eri menetelmien vaikutukset investointikustannuksiin, elinkaarikustannuksiin. riskeihin, rakennusaikaan ja asukashaittoihin. Lisäksi on otettava huomioon linjasaneerauksen ajallinen sijoittuminen muihin kiinteistön korjaus- ja parannustöihin nähden. Linjasaneerausten yhteydessä tehdään monesti paljon muitakin töitä ja ne voivat vaikuttaa eri linjasaneerausmenetelmien soveltuvuuteen ja kannattavuuteen.
Description
Supervisor
Pakanen, Jouko
Thesis advisor
Matilainen, Pellervo
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
plumbing renovation, linjasaneeraus, 1960s and 1970s apartment building, 1960-1970-luvun asuinkerrostalo, lifecycle costs, elinkaarikustannukset
Citation