Urheilusponsoroinnin tehokkuuden mittaamista käsittelevän keskustelun soveltaminen urheilusponsorointia harjoittavan yrityksen tavoitteisiin ja mittaamisen mallin rakentaminen. Case: Intersport

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Mainonta, Urheilu, Sponsorointi, Tehokkuus, Mittarit, Arviointi
Other note
Citation