Rastilan rantapuisto – viheralueiden ideasuunnitelma osana Vartiokylänlahden kehittämistä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2019
Department
Arkkitehtuurin laitos
Department of Architecture
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Landscape Architecture
Language
fi
Pages
155 + 9
Series
Abstract
Tämä diplomityö esittelee ideasuunnitelman Helsingin itäisessä suurpiirissä, Vartiokylänlahdella sijaitsevalle Rastilan rannalle. Suunnittelualueella on nykyisellään virkistysmetsää, Rastilan leirintäalueeseen kuuluva kartanoympäristö ja Rastilan uimaranta. Alue on omaleimainen kudelma ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja maisemallisia arvoja, jotka luovat ympäröivän urbaanin kaupunkirakenteen kanssa kiinnostavia vastakohtia. Ne muuttuvat helposti vastakkainasetteluksi, kun tulevaisuudessa alueelle suunnitellaan uusia asuinalueita ja niiden myötä virkistys- ja viheralueiden käyttöpaine tulee kasvamaan. Maailmanlaajuisena ilmiönä kaupungistuminen näkyy Helsingissä, missä uusien asuinalueiden kartoittaminen on yksi kaupungin keskeisistä tehtävistä. Vuonna 2018 voimaan tullut yleiskaava mahdollistaa uusien asuinalueiden rakentamisen luonnontilaiseksi mielletyillä alueilla Vartiokylänlahdella. Samaan aikaan keskustelu ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisesta ja tietoisuus viheralueiden merkityksestä esimerkiksi hiilinieluina kasvaa asettaen niitä koskevat muutokset entistä tarkemman harkinnan alaisiksi. Tämä diplomityö tehtiin Helsingin kaupungin tilauksena tarpeesta tutkia Vartiokylänlahden kehittämistä ja uusien asuinalueiden yhteensovittamista maisema-arkkitehtuurin keinoin. Työn tarkemman sisällön ja suunnittelualueen rajaamiseen sain vapaat kädet. Lopullinen suunnittelualue määräytyi Rastilan rannalle koko Vartiokylänlahtea käsittävän kontekstianalyysin perusteella, jonka yhteenvetona kartoitettiin alueen arvojen, kehittämisen haasteiden keskittymistä alueella. Työn tavoitteena oli tutkia olevien arvojen yhteensovittamista ja sopeutumista uusien asuinalueiden rakentumiseen. Suunnitelman konsepti rakentuu kolmesta teemallisesta kerroksesta, jotka nivovat yhteen alueen ekologisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja urbaania kaupunkirakennetta luoden olemassa olevaa ja uutta yhdistelevän omaleimaisen rantapuiston, joka mahdollistaa alueen kehittämisen keskeisenä virkistysalueena. Suunnitelmassa keskeiseksi teemaksi nousivat alueen ekologiset arvot ja keinot viher- ja virkistysyhteyden kehittämiseksi sillan ali.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Soini, Mari
Meriläinen, Sanna
Keywords
rantapuisto, virkistysalue, viheralikulku, kartanoympäristö, luonnon monimuotoisuus, merellisyys, urbaani, Rastila
Other note
Citation