Vertaileva tutkimus 1:4000 valmistetun tiluskartan kustannuksista runkolinjamittauksella, runkomittauksella ja eräin fotogrammetrisin keinoin valmistettuna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1959
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
43 s. + liitt. 14
Series
Description
Keywords
Other note
Citation