Ultralujan rakenneteräksen koostumuksen vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-11-10
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
144 + 18
Series
Description
Supervisor
Louhenkilpi, Seppo
Thesis advisor
Kivivuori, Seppo
Hirvi, Ari
Keywords
ultraluja, rakenneteräs, seostus, mekaaniset ominaisuudet, kemiallinen koostumus, faasimuutokset
Other note
Citation