Luottolaitoksen asiakaspalvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden parantaminen Contact Center -asiakaspalvelumallin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
palvelun laatu, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, contact center
Other note
Citation