Koekenttä pienkameroiden kalibrointiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68 s. + liitt. 25
Series
Description
Supervisor
Kilpelä, Einari
Keywords
Other note
Citation