Web portal implementation for elderly home living solution

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
[9] + 65
Series
Abstract
The purpose of this Thesis is to research how various health and activity monitoring devices can be integrated into a single Web portal that can be used by various stakeholders. If proven viable, the overall quality of elderly care could increase dramatically and the caring industry might benefit by the increased transparency of information. The diversity of different devices makes the integration work difficult. The devices monitor different kinds of physical characteristics and the information should be displayed to the end-users in a comprehensive way. The Thesis considers different integration approaches and oBIX standard is used in the implementation. oBIX proved to be a suitable solution for gathering device data. The solution has many benefits, such as it relies on an open standard and uses common technologies for communication. However, oBIX uses traditional polling for retrieving information, and thus performance is reduced compared to push technology. Web portal technology was found suitable for implementing the Web application. A Web portal provides some common services that would otherwise have to be implemented, wasting valuable development time. A portal also defines the common architecture of the Web application, and thus it is easy to implement new requirements as they arise. All implementation relies on open source software.

Tämä työ tutkii, kuinka eri terveys- ja seurantalaitteiden informaatio voidaan integroida yhteen verkkoportaaliin, jota lukuisat eri sidosryhmät voisivat käyttää. Jos suunnitelma osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi, vanhustenhoidon laatu saattaa lisääntyä dramaattisesti ja koko hoitoala voisi hyötyä tiedon läpinäkyvyyden lisääntymisestä. Laitteiden moninaisuus tekee integroinnista haastavan. Laitteet seuraavat monia erinaisia fyysisiä ominaisuuksia ja tieto täytyy pystyä näyttämään ymmärrettävässä muodossa. Työssä pohditaan eri lähestymistapoja integroinnin osalta ja toteutusvaiheessa testattiin oBIX standardin soveltuvuutta tehtävään. oBIX osoittautui sopivaksi ratkaisuksi laitedatan integroinnin osalta. oBIX perustuu avoimeen standardiin ja se käyttää yleisesti käytössä olevia tekniikoita. Yksi haittapuoli on se, että oBIX perustuu pollaukseen, jolloin suorituskyky heikkenee verrattuna esimerkiksi push-tekniikkaan. Verkkoportaalitekniikkaan perustuva toteutus osoittautua toimivaksi. Verkkoportaali tarjoaa lukuisia verkkopalveluiden perustoimintoja, jotka muutoin olisi toteutettava itse, tuhlaten samalla arvokasta kehitysaikaa. Verkkoportaali määrittelee myös palvelun arkkitehtuurin, jolloin sen laajentaminen on helpompaa. Toteutus perustuu avoimiin ohjelmistoihin.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Vuorimaa, Petri
Keywords
web portal, web-portaali, oBIX, oBIX, Liferay, Liferay
Citation