A Comprehensive framework for evaluating strategic safety and security actions in the city of Tampere

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-25
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
63+4
Series
Abstract
The objective in this study is to formulate a comprehensive framework for evaluating strategic safety and security actions and use the framework to identify how the existing strategy and safety plan of the City of Tampere support the holistic development of safety and security. This thesis is a qualitative case study, which dives into the strategic safety-related documents of the case organization, the City of Tampere, providing insights about the comprehensiveness of Tampere’s strategic safety and security actions. The first part of the thesis is a systematic literature review of 13 documents which formulates a framework for evaluation. In the second part, the case organization’s central safety and security documents are evaluated based on the framework by using qualitative content analysis. The results demonstrate that the strategy of the City of Tampere promotes predicting, investing, and securing the physical environment while safety plan promotes securing the environment, and collaborating with multidisciplinary stakeholders. Inclusive design in the strategy, and environmental security in the safety plan require the most additions in the future. On the other hand, education was mentioned over 40 times in the studied documents. Therefore, it is suggested to be added to the framework as its own action to ensure safe city development. Decision-makers must be bold when designing future scenarios which aim at proactively tackling and mitigating safety and security threats. Co-creating the future is the most effective way to maximize resilience.

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen viitekehys strategisten turvallisuustoimien tunnistamiseksi sekä arvioida viitekehyksen avulla Tampereen strategiaan ja turvallisuussuunnitelmaan pohjaavan turvallisuuskehittämisen kattavuutta. Diplomityö on laadullinen tapaustutkimus, joka tarjoaa näkemyksiä tutkittavan kohteen, Tampereen kaupungin, turvallisuustoimien kokonaisvaltaisuudesta arvioimalla Tampereen strategisia turvallisuusmateriaaleja. Ensimmäinen osa diplomityöstä on 13 dokumentin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka muodostaa arviointiviitekehyksen. Työn toisessa osassa kohdeorganisaation keskeiset turvallisuusdokumentit arvioidaan viitekehyksen pohjalta laadullista sisällön analyysiä hyödyntäen. Tulokset osoittavat, että Tampereen strategia edistää ennustamista, investoimista ja fyysisen ympäristön turvaamista, kun taas turvallisuussuunnitelma edistää ympäristön turvaamista ja monialaisten sidosryhmien välistä yhteistyötä. Tulevaisuudessa eniten lisäyksiä strategiaan vaativat inklusiivinen suunnittelu ja turvallisuussuunnitelmaan ympäristöturvallisuus. Koulutus mainittiin eri konteksteissa yli 40 kertaa, minkä vuoksi on suositeltavaa lisätä se viitekehykseen yhdeksi turvallisuustoimeksi. Tulevaisuuden skenaarioita suunnitellessa päätöksentekijöiden tulee olla rohkeita, ja tähdätä proaktiiviseen riskeihin puuttumiseen sekä lieventämiseen. Tehokkain tapa maksimoida kaupungin selviytymiskyky on luoda tulevaisuus yhteistyössä.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Ylipulli, Johanna
Moksu, Senni
Keywords
strategic safety and security planning, urban security, feeling of safety, human security
Other note
Citation