Strategic Investment Simulation Based on Enterprise Architecture

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-02-15
Department
Major/Subject
Framtidens Industriföretag (FIF)
Mcode
TU3006
Degree programme
EST - Master’s Programme in Electrical Engineering (TS2005)
Language
en
Pages
71+43
Series
Abstract
This thesis takes the view of Enterprise architecture while focusing on business development in Information Technology project management. It seeks an answer to a key question: “How can a company use enterprise architecture–based simulation in strategic investment planning?” The thesis has been conducted in the information and communication technology department of a Nordic refining and marketing company. This research is a case study that uses the Design Science research method with a systematic literature review. As a result of this study, a Microsoft Excel–based artifact, or a tool, for strategic investment planning is created along with the documented process that led to it. Systematic Literature Review identified a possible advancement in Enterprise Architecture by finding two separate lines of literature that, if combined, would lead to an advancement in theory on how to steer enterprise architecture with architectural control points. Furthermore, SLR also identified a lack of articles describing tools to simulate long-term project investment planning. Existing tool capability seems to already exist in industry, and research on their capabilities was not found.

Tämä diplomityö tutkii yritysarkkitehtuurin näkökulmasta liiketoiminnan kehitystä tietotekniikan projektien kautta. Tämä tutkimus etsii vastausta tutkimuskysymykseen: "Miten yritys voi käyttää kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaa simulointia strategisessa investointien suunnittelussa?" Työ on tehty tieto- ja viestintätekniikan osastolla pohjoismaisessa jalostus- ja markkinointiyhtiössä. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa käytetään Desing Science Research tutkimusmallia ja systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt Microsoft Excel-pohjainen artefakti, strategisten IT-investointien suunnitteluun. Lisäksi samalla on luotu ja dokumentoitu prosessi, jonka tuloksena työkalu rakentui. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus yritysarkkitehtuurin julkaisuihin paljasti kaksi erillistä tutkimusjatkumoa. Näiden jatkumoiden yhdistäminen mahdollistaisi teorian edistämisen: strategista kokonaisarkkitehtuuria voitaisiin ohjata arkkitehtuurin ohjauspisteillä. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tunnisti myös pitkäaikaisten investointien projektien simulointiin liittyvien akateemisten julkaisujen vähäisyyden. Olemassa olevia työkaluja vastaavan tyyppisillä valmiuksilla näyttäisi olevan olemassa, mutta tutkimuksia niiden kyvykkyyksistä ei löytynyt.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Helenius, Mika
Keywords
enterprise architecture, strategy, simulation, finance, tool, artifact
Citation