Life cycle assessment methods applied in environmental construction

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLampela, Kari
dc.contributor.authorWesterholm, Leena
dc.contributor.departmentRakennus- ja yhdyskuntatekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKankainen, Jouko
dc.date.accessioned2020-12-03T22:40:14Z
dc.date.available2020-12-03T22:40:14Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko elinkaariarvioinnin menetelmät valtion ympäristöhallinnon ympäristörakennushankkeisiin, voiko niitä hyödyntää hankkeiden ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden kehittämisessä, sekä minkälaisia työkaluja tulisi hyödyntämistä varten kehittää. Tutkittujen elinkaariarviointimenetelmien todettiin kirjallisuustutkimuksen perusteella soveltuvan valtion ympäristöhallinnon rakennustoiminnan käyttöön seuraavasti: - LCA (life cycle assessment), tuotteen tai prosessin koko valmistus-, käyttö- ja käytöstäpoistoaikanaan aiheuttaman ympäristökuormien virran arviointi, soveltuu hyödynnettäväksi rakennusosakohtaisessa vertailussa valmiina tuotetun tiedon pohjalta. Hankekohtaisessa tarkastelussa tuotettavat tulokset eivät ole menetelmän nykyisessä kehitysvaiheessa tarkastelun vaatiman työmäärän arvoisia. - LCC (life cycle costing), elinkaaren aikaisten kokonaiskustannusten arviointi ja laskennallinen käsittely, soveltuu hyvin käytettäväksi ympäristörakennustoiminnassa sekä rakennusosa- että hankekohtaisessa tarkastelussa. Tutkimuksessa kehitettiin malli LCC-laskentamenettelyn hankekohtaiseen soveltamiseen ja tulosten käyttöön vaikutusten arvottamisessa. Mallissa selvitetään investointilaskentamenetelmillä hankkeen kokonaiskustannukset ottaen huomioon tutkimus-, suunnittelu-, perusinvestointi- sekä käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Myös hankkeeseen liittyvät luvanhakemiskustannukset, lunastus- ja korvauskustannukset ja virkatyökustannukset otetaan mukaan tarkasteluun. Hankkeen tuotot ja vaikutukset kartoitetaan. Nettokustannukset jaetaan keskinäisesti painotetuille vaikutuksille hyötyjen tuottamisen aiheuttaman kustannuksen selvittämiseksi. Malli testattiin kolmella esimerkkihankkeella. Tehtyjen LCC-laskelmien perusteella todettiin, että tutkittujen hankkeiden taloudellinen kannattavuus oli heikko. Kuntien investoinneilleen saama tuotto oli kohtuullinen. Valtion ympäristöhallinnon rakennustoiminnan ympäristöystävällisyyden kehittäminen vaatii ympäristöjärjestelmän kaltaista koko toiminnan kattavaa ohjausmenetelmää. Elinkaariarviointimenetelmiä tulisi hyödyntää toiminnan taloudellisuuden kehittämisessä sekä hankkeiden vaikutusten arvottamisessa. Oleellista ei ole hankkeiden kannattavuus vaan niiden tarpeellisuuden perustelu.fi
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/86210
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120445048
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordenvironmental constructionen
dc.subject.keywordympäristörakentaminenfi
dc.subject.keywordlife cycle assessmenten
dc.subject.keywordelinkaariarviointifi
dc.subject.keywordlife cycle analysesen
dc.subject.keywordLCAfi
dc.subject.keywordlife cycle costingen
dc.subject.keywordLCCfi
dc.subject.keywordimpact valuationen
dc.subject.keywordvaikutusten arviointifi
dc.titleLife cycle assessment methods applied in environmental constructionen
dc.titleElinkaariarviointi ympäristörakentamisessafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_02866
local.aalto.idinssi13527
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Westerholm_Leena_1998.pdf
Size:
35.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format