Katajanokan kaupunkikuva ja Warranttimakasiini – teollisuuskaupungin kasvot

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Katajanokan makasiineja ja niiden liittymistä osaksi Eteläsataman historiallisesti merkittävää kaupunkikuvaa. Lisäksi syvennytään yksittäisen makasiinirakennuksen, Lars Sonckin ja Selim A. Lindqvistin suunnitteleman Warranttimakasiinin arkkitehtuuriin. Katajanokalle 1800–1900 -luvun vaihteessa rakennettu moderni suursatama syntyi aikakautena, jolloin Helsinkiin kasvoi keisarillisen hallinto- ja yliopistokaupungin rinnalle teollisuuskaupungin identiteetti. Kasvavalle teollisuudelle elintärkeitä satamaoloja parannettiin varaamalla Katajanokan lounaisranta kokonaan satamatoiminnoille. Kanavakadun molemmin puolin rakentui punatiilisten makasiinirakennusten rakennusryhmä, joka edustaa Katajanokan satamatoimintoihin kytkeytyvää yhtenäistä ja rakennushistoriallisesti arvokasta teollista rakennuskantaa. Eteläsataman merelle aukeavaa kaupunkinäkymää pidetään Helsingin merellisenä käyntikorttina. Merellisessä kaupunkijulkisivussa Katajanokan punatiilinen makasiiniarkkitehtuuri liittyy osaksi vaaleaa empirekorttelien julkisivunauhaa. Katajanokan makasiinirakennusten kaupunkikuvan tarkasteleminen näyttäytyy ajankohtaiselta tilanteessa, jossa Eteläsataman alueella on vireillä ja käynnistymässä useita maankäytön suunnittelu- ja asemakaavahankkeita. Työn johtopäätöksissä pohditaan alueen historiallisen rakennuskannan arvoa erityisesti teollisuuden ja satamatoimintojen symbolina. Tavoitteena on nostaa esiin 1900-luvun alun kaupunkikuvalliset ajatukset sekä Katajanokan monivivahteinen rakennushistoria. Katajanokan makasiinien arkkitehtuuri heijastaa satamatoimintojen 120 -vuotista historiaa osana Eteläsataman keskeistä kaupunkikuvaa.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Vesikansa, Kristo
Keywords
kaupunkikuva, makasiinit, Katajanokka, Warranttimakasiini, merellinen Helsinki, teollisuusympäristöt
Citation