Urheiluagentin tehtävät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Urheilutoimiala kasvaa jatkuvasti (Viltz et al., 2014) ja sen ympärillä pyörii yhä suurempia rahamääriä. Agenttiyritykset auttavat urheilijaa hänen urallaan, jotta urheilijalla itsellään riittäisi aikaa keskittyä itse urheiluun. Tutkielmassani selvitän mitä tehtäviä agenttifirmoilla on. Aloitan tutkielman tarkastelemalla agenttien liiketoimintaympäristöä. Tunnistan kaksi toimintaympäristöön merkittävästi vaikuttavaa tekijää; kova kilpailutilanne sekä arvolupauksen korkea vaatimustaso. Tämän jälkeen tutkin, mitä tehtäviä urheiluagentin toimenkuvaan kuuluu. Vaikka agenttien toimenkuva on laaja (Staudohar, 2006), keskityn erityisesti urheilijan kaupallistamiseen. Agentit edistävät urheilijan kaupallistamista auttamalla urheilijaa rakentamaan brändiään (Wilson ja Liu, 2012), luomalla (Wilson ja Liu, 2012), sekä ylläpitämällä (Farrelly ja Quester, 2003) sponsorisuhteita, hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa (Thibault, 1995, viitaten Sattleriin ja Mulleniin, 1994) ja auttamalla urheilijaa hänen aktiivisin urheilu-uran jälkeisen uran edistämisessä (Wilson ja Liu, 2012). Tämän jälkeen jatkan kertomalla tyypillisiä ongelmia, joita urheiluagentti usein kohtaa suorittaessaan tehtäviään. Näitä ongelmia ovat eettiseen toimintaa liittyvät ongelmat (Amoona, 2008 ja Sack, 2001) sekä sponsorointisopimusten solmimiseen liittyvät ongelmat. (Wilson ja Liu, 2012). Tutkielman lopuksi käyn läpi uusia mahdollisia tehtäviä, joilla agentit voisivat tulevaisuudessa parantaa liiketoimintaansa. Agentit voivat tehdä oman osansa brändäyksen ja sponsoroinnin tehostamisen tutkimisessa (Wilson ja Liu, 2012), osallistua nuorten urheilijoiden tiedon parantamiseen agenttisuhteista (Amoona, 2008), osallistua kehitysyhteistyöhön (Beacom, 2007) tai edistää urheilijoiden verkostoitumista (Keegan et al., 2014).
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
agenttiyritys, urheiluagentti, urheilija, kaupallistaminen, urheilumarkkinointi, brändääminen, sponsorointi
Other note
Citation