Real-time media transport over World Wide Web

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 60
Series
Abstract
In this thesis we investigate the possibility to use WebSocket protocol to carry real-time media content. The purpose of this is to provide a fall-back solution for Web based real-time communication application which would normally use RTP over UDP to transfer the media. The need for fall-back mechanism raises form the fact that many clients wanting to establish a multimedia connection with other clients are located in such private networks that deny UDP traffic for security reasons. The application where the fall-back is implemented is based on new RTCWeb standard that defines protocols and interfaces for interactions between browsers natively inside the browser. The implementation uses WebSocket connection to transport RTP packets from the Web client to intermediate server which then forwards the packets to a peer client located in IP Multimedia Subsystem network. Measurements show that the delay that the packets experience in the WebSocket channel is minimal. Further evaluation between HTTP and WebSocket suitability for fall-back and their pros and cons reveal that it comes down to making a compromise between maximum availability for users in all possible network configurations and between performance that can be achieved. Choosing WebSocket for the fall-back means settling to the idea that it might not reach as many users in strictly managed networks as HTTP but would mean better performance for those it can serve.

Tässä diplomityössä tutkitaan mahdollisuutta käyttää WebSocket yhteyskäytäntöä reaaliaikaisen sisällön kuljettamiseen. Työn tarkoitus on tarjota vaihtoehtoinen multimedian kuljetustapa verkkopohjaiselle ja reaaliaikaiselle sovellukselle, joka normaalisti käyttäisi UDP yhteyskäytäntöä media sisällön siirtämiseen. Tarve tämän kaltaiseen vaihtoehtoon syntyy, koska yhä kasvava määrä asiakasohjelmia sijaitsee palomuurin takana, joka turvallisuus syistä ei salli UDP-pohjaista liikennettä. Sovellus, jossa vaihtoehtoinen kuljetustapa toteutetaan, perustuu uuteen RTCWeb standardiin, joka määrittelee yhteyskäytäntöjä sekä rajapintoja selainten väliseen viestintään. Toteutus käyttää WebSocket yhteyttä RTP pakettien kuljetukseen asiakasohjelmalta verkossa sijaitsevalle sovelluspalvelimelle. Sovelluspalvelin välittää paketit vastaanottavalle asiakasohjelmalle, joka sijaitsee IMS verkossa. Mittaukset osoittavat, että pakettien WebSocket kanavassa kokema viive on hyvin pieni. HTTP ja WebSocket yhteyskäytäntöjen välinen arviointi niiden soveltuvuudessa reaaliaikaisen multimedia sisällön siirtoon paljastaa, että pohjimmiltaan on kyse kompromissista mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan saavuttamisen ja saavutettavissa olevan suorituskyvyn välillä. WebSocket käytännön valitseminen vaihtoehtoiseksi kuljetustavaksi tarkoittaa tyytymistä siihen, ettei se välttämättä saavuta yhtä monia käyttäjiä tiukasti valvotuissa verkoissa kuin HTTP, mutta sen avulla voidaan saavuttaa parempi suorituskyky niille käyttäjille, jotka se pystyy saavuttamaan.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Opsenica, Miljenko
Keywords
real-time communication, RTCWeb, real-time data over TCP, WebSocket, reaaliaikainen viestintä, TCP yhteyskäytöntö
Citation