Maa- ja metsätalousalueiden käsittelystä ja suunnittelusta maalaiskuntien pienalaisissa kaavoituksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1968
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
94 s. + liitt. 18
Series
Description
Supervisor
Wiiala, Arvid|Virtanen, Pekka V.
Keywords
Other note
Citation