Magnetic susceptibility measurement of drill core

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-16
Department
Major/Subject
Automaatio- ja systeemitekniikka
Mcode
AS3001
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
en
Pages
50+7
Series
Abstract
Tämä diplomityö keskittyy porasydämen magneettisen suskeptibiliteetin mittaamiseen. Erimuotoisia ja erisydämisiä keloja simuloidaan, jotta nähdään muodon ja sydänmateriaalin vaikutus kelan suorituskykyyn. Eri keloja käytetään oikeiden porasydänten suskeptibiliteetin arvioimiseen. Myös muita porasydänanalyysimetodeja kuin magneettisen suskeptibiliteetin mittaus esitellään. Porasydämen magneettisen suskeptibiliteetin mittaaminen porasydänlaatikosta on hankalaa. Laatikon rakenne ja esimerkiksi sen rakentamiseen käytetyt naulat aiheuttavat epätarkkuuksia mittaukseen. Myös ympäristö jossa mittaus suoritetaan vaikuttaa siihen. Rautasydäminen kela mittasi parhaiten muutokset suskeptibiliteetissä. U-muoto taas oli paras muoto kelalle. U-muotoinen kela mittasi muutokset parhaiten ja kesti häiriöitä parhaiten. Sillä, miten päin U-muotoinen kela asetettiin porasydämen päälle, oli myös suuri merkitys, sillä jos kela asettiin pituusakselille se antoi paljon parempia mittaustuloksia kuin leikkausakselille asetettu kela.

This thesis focuses on magnetic susceptibility measurements of core plugs. Different coils are simulated to see how different coil shapes and heart material affect the coil performance. Some coil prototypes are made and tested on real life core plugs. Also other core logging methods than magnetic susceptibility measurement are introduced. Logging magnetic susceptibility of drill core from core box faces many challenges. Nails that are used in the box cause disturbances in the measurement. Also if the measurements are done on-site, disturbances, for example moistness of the core, may affect the measurements. Iron heart seemed like the best material to measure large changes in susceptibility. U-shaped coil seemed to behave better than straight coil when measuring changes in the core, and it was more robust against disturbing objects. The placement of the U-shaped coil was important. Having the U-shaped coil on the longitude axis of the core gave better results than having it on the cut axis of the core.
Description
Supervisor
Zenger, Kai
Thesis advisor
Kauppinen, Tommi
Khajehzadeh, Navid
Keywords
Magnetic Susceptibility Measurement, Core Logging, Magneettisen suskeptibiliteetin mittaus, Porasydänanalyysi
Other note
Citation