Asiantuntijapalvelutuotteen hinnoittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
64 + 7
Series
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Laine, Henri
Keywords
hinnoittelu, hinnoittelumalli, asiantuntijapalvelu, DCE, pricing, pricing model, professional service, DCE
Other note
Citation