Kuvakirjan synty ja vaiheet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyöni on kaksiosainen. Se koostuu erillisestä produktio-osasta, kuvakirjasta, Minne katosi päivät, sekä kirjallisesta osiosta. Kirjallisessa osiossa käsittelen ja raportoin produktion tekemistä ja kuvailen siihen liittyviä vaiheita. Millaista on kuvakirjan tekeminen alusta loppuun; tarinan kertominen kuvilla, sisällön tuottaminen ja kirjan ulkoasun suunnittelu? Perustelen millaisia kuvallisia ilmaisun keinoja olen käyttänyt tarinan kerrontaan ja miksi. Tämä lopputyö keskittyy enemmän suunnitteluvaiheeseen ja ulkopuolelle jäävät kirjan tekemisen jälkivaiheet. Kirjallisessa osiossa kartoitan myös yleisesti kuvitusta ja kuvakirjoja. Lisäksi sivuan hieman sarjakuvaa, sekä lähestyn hyvin pinnallisesti taiteilijakirjoja koska työssäni on elementtejä, jotka muistuttavat niitä. Keskityn pääasiassa kirjojen kuvitukseen ja erityisesti tarinallisen tekstin kuvitukseen, joten rajaan ulkopuolelle muut, kuten lehtikuvitukset, ja kuvitetut tietokirjat. Produktio, Minne katosi päivät, on pelkästään kuvilla kerrottu tarina, jossa jätän osan tarinan tapahtumista lukijan pääteltäväksi tai kuviteltavaksi. Kirjan tarina kertoo muistinmenetyksestä ja dementoituneesta miehestä ja matkasta jolle hän lähtee, mielikuvituksellisessa tarinassa, joka pohjautuu osittain tositapahtumiin.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
kuvakirja, kuvitus, sarjakuva, kirjasuunnittelu
Other note
Citation