Kannattavuuden (ROA) ja yhteiskuntavastuuraportoinnin (GRI) välinen yhteys öljy- ja kaasualalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
laskentatoimi, energiatalous, toimialat, kaasu, öljy, yritysviestintä, raportit, yhteiskuntavastuu
Other note
Citation