Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin : verkosto- ja muotoilunäkökulmia kaupungin palvelujen kehittämiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
199
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 1/2015
Description
Keywords
julkiset palvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta, palvelumuotoilu, Helsingin kaupunki, public service, research and development, service design, city of Helsinki
Other note
Citation