New dual-winding switched-mode power supply topology

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-12-12
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
43 + 6
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to research the operation principle of a new dual-winding power supply topology and to find out why is it more efficient than a single-winding power supply. The research begins with the derivation of mathematical equations that explain the operation of the circuit. This was expanded to a simulation model which was used to verify the mathematical equations. Lastly, the circuit was built and measurements were conducted. The coupling between two inductors was verified to be the cause of the efficiency improvement since it reduces the ripple in the circuit.

Tässä diplomityössä tutkitaan uutta kaksoiskäämistä teholähdetopologiaa. Tarkoituksena on selvittää sen toimintaperiaate ja syy miksi topologialla on korkeampi hyötysuhde kuin kuristimella toteutetulla teholähteellä. Tutkimus aloitettiin johtamalla matemaattiset yhtälöt, jotka kuvaavat teholähteen toiminnan. Sen jälkeen rakennettiin simulaatiomalli, jolla varmistettiin yhtälöiden paikkaansa pitävyys. Lopuksi teholähde rakennettiin ja suoritettiin mittaukset. Hyötysuhteen parannus varmistettiin olevan seuraus kytketyn kuristimen virran sykkeisyyden pienentymisestä.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Kusumah, Ferdi
Keywords
swiched-mode power supply, high efficiency, dual-winding, coupled inductor
Other note
Citation