Piirikytkentäisten ja pakettikytkentäisten palveluiden yhdistäminen yhdentyvissä verkoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
xiii, 84
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia sekä 3GPP:n standardoiman CSICS palvelun ensimmäisen vaiheen toiminnallisuutta että standardointiprosessin tilaa. Diplomityössä arvioidaan miten konferenssipalvelu voitaisiin toteuttaa käyttäen ensimmäisen vaiheen CSICS palvelua hyväksi. Työn alussa esitellään 3GPP:n standardointi prosessi, matkaviestinverkon kehitys sekä matkaviestinverkon kannalta tärkeitä standardointi organisaatioita. Tämän jälkeen esitellään ne lisäpalvelut, jotka vaikuttavat CSICS:n toimintaan sekä IMS-palveluympäristö. Seuraavaksi käydään läpi julkaistujen 3GPP:n standardien mukainen ensimmäisen vaiheen CSICS-toiminnallisuus. Lopuksi esitellään tunnistetut vaihtoehdot CSICS:ää hyödyntävän konferenssipalvelun toteutukseksi sekä vertaillaan esitettyjä vaihtoehtoja toisiinsa. Arviointi on suoritettu kirjallisuustutkimuksena. Tämän diplomityön tuloksena on kuvaus ensimmäisen vaiheen CSICS palvelun toiminnasta sekä arvio 3GPP CSICS:n standardoinnin tämänhetkisestä tilasta. Myös ensimmäisen vaiheen CSICS palvelua hyödyntävän konferenssipalvelun toteuttaminen on päätelty mahdolliseksi ja tunnistetuista toteutusvaihtoehdoista on valittu toteutettavaksi soveltuvimmat.

The aim of this thesis is to study the functionality and the current status of the 3GPP CSICS phase 1 specifications. This thesis also evaluates how the conferencing service could be implemented with the CSICS phase 1 functionality. First the standardization procedure of the 3GPP, the development of the mobile network and some important bodies involved in the standardization of the mobile network are introduced. Thereafter the supplementary services that have an effect on the CSICS functionality and the IMS are presented. Next the current specifications of 3GPP regarding the CSICS are studied. Last the different approaches of implementing a conference service based on these specifications are evaluated. The evaluation is based on a literature study. As a result, the functionality described in the CSICS phase 1 specifications and evaluation of the state of the the standardization of the CSICS phase 1 are presented. Also the conference service is determined to be feasible to implement utilising the CSICS phase 1 functionality. From the recognised approaches the most suitable ones for implementation are chosen.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Helenius, Ville; DI
Keywords
combinational services, CSICS, IMS, enriched call, UUS, conference service, yhdistetyt palvelut, CSICS, IMS, UUS, konferenssipalvelu
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-006197