Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
This publication is imported from Aalto University research portal.
View publication in the Research portal
View/Open full text file from the Research portal
Date
2020-09-18
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
15
178-192
Series
Gerontologia, Volume 34, issue 3
Abstract
COVID19-virus mullisti maailman nopeasti keväällä 2020. Maaliskuussa vaikutukset iskivät voimalla Suomeen, jossa valmisteltiin ja toteutettiin pikaisesti valmiuslaki. Valmiuslaissa yhtenä toimenpiteenä viruksen torjumiseksi asetettiin vierailukielto sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin, ikäihmisten asumispalvelut mukaan lukien. Aiemman tutkimuksen perusteella vierailuilla tiedetään olevan suuri merkitys sekä hoivakotien asukkaiden että vierailevien läheisten hyvinvoinnille. Me halusimme tutkia, millaisin keinoin yhteyttä hoivakodissa asuvaan omaiseen on pidetty vierailukiellon aikana, miten vierailukielto on vaikuttanut hoivakotiasukkaiden läheisiin, ja mitä oppia läheisten kokemuksista voitaisiin saada tulevaisuutta ajatellen. Tutkimuksen aineistona on 28 läheisiltä saatua sähköpostikirjettä, joille tehtiin laadullista sisällönanalyysiä. Vaikka uusien viestintäteknologioiden käyttöönotto on parantanut tiedonkulkua hoivakodeissa, on huoli omaisen tilanteesta ja epätietoisuus vierailukielon kestosta heikentänyt läheisten hyvinvointia. Tulevaisuutta ajatellen tärkeää oppia saatiin siitä, että varmuusvarastojen suunnittelussa kannattaa huomioida sosiaaliset tekijät lääketieteellisten lisäksi. Tuloksillaan tutkimus osallistuu hoivakotien toiminnan kehittämiseen ja vanhojen ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta käytävään keskusteluun.
Description
Keywords
Other note
Citation
Pirhonen, J, Blomqvist, K, Harju, M, Laakkonen, R & Lemivaara, M 2020, ' Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana ', Gerontologia, vol. 34, no. 3, pp. 178-192 . https://doi.org/10.23989/gerontologia.95669