The effect of control system choices on classroom usability

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRiihiaho, Sirpa
dc.contributor.advisorHiekkanen, Timo
dc.contributor.authorMyller, Anne
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorNieminen, Marko
dc.date.accessioned2020-12-23T17:36:47Z
dc.date.available2020-12-23T17:36:47Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractIn this thesis we explore the use of classrooms and lecture halls in Aalto University. The focus is in the technology used and how it affects the usability of the classroom. We also mention some other characters that affect the room usability. The study consists of a literature survey and an empirical study. In the literature survey we introduce the methods and devices used in the empirical study. Thus the empirical study is the main issue in this thesis and it consists of many different parts, such as observation, interviews, use diaries, surveys, activity logging and expert evaluations. The range of methods is kept this wide because the topic is rich and diverse. Also there are only few former studies made, so we try to set up a base for future research with this broad set of methods. The results show that the users' needs are not fulfilled with the existing technical solutions. For example, every classroom has more presentation technology than used by teachers. Many units combined with careless user interface design result in an interface that is difficult to handle. This causes use problems and underutilisation of the system. On the other hand the users tend to blame themselves for the problems and hesitate to demand better interfaces, so the problem remains. Based on the results, we designed and conducted an alternative user interface for the touch screen. It reduced usability problems in the tested lecture hall. The results are also illustrated with personas, scenarios and user requirements so they can be used for future projects.en
dc.description.abstractTässä työssä tutkitaan opetustilojen käyttöä Aalto-yliopistossa. Työn näkökulma keskittyy tilojen tekniseen varusteluun ja sen vaikutukseen opetustilan käytettävyydessä, mutta myös muita tilojen käyttöön vaikuttavia ominaisuuksia sivutaan. Tutkimus koostuu teoriaosuudesta, jossa esitellään käytetyt menetelmät ja laitteet, aiemman tutkimuksen kartoituksesta sekä empiirisestä osuudesta, johon tutkimus painottuu. Empiirisessä osassa tutkimusongelmaan paneudutaan havainnointien, haastattelujen, päiväkirjojen ja kyselyiden sekä lokitiedon analysoinnin ja asiantuntija-arviointien kautta. Menetelmävalikoima on lavea, sillä aihe on laaja ja monipuolinen. Siitä on tehty todella niukasti aiempaa tutkimusta, jonka vuoksi laajalla valikoimalla erilaisia menetelmäkokeiluita pyritään luomaan pohjaa tuleville tutkimuksille. Tuloksista on nähtävissä, etteivät nykyiset laitevalinnat vastaa erityisen hyvin käyttäjien tarpeita. Esimerkiksi opetustilojen laitevarustelu on monipuolisempaa kuin käyttäjät tarvitsevat. Lukuisat toiminnallisuudet yhdistettynä huolimattomaan käyttöliittymäsuunnitteluun tekevät ohjauslaitteista turhan vaikeakäyttöisiä, jolloin järjestelmä jää vajaakäytölle. Toisaalta selkeämpiä ohjausjärjestelmiä ei osata vaatia, sillä käyttäjät syyttävät itseään monista käyttöongelmista. Tutkimustulosten pohjalta laadittiin ja testattiin vaihtoehtoinen kosketusnäyttökäyttöliittymä, jolla testisalin käytettävyysongelmia saatiin vähennettyä. Lisäksi tuloksia havainnollistetaan persoonien, skenaarioiden ja käyttäjävaatimusten avulla, jotta niitä osataan käyttää jatkossa opetustilasuunnittelun apuna.fi
dc.format.extent[6] + 141
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99515
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358342
dc.language.isofien
dc.programme.majorKäytettävyystutkimusfi
dc.programme.mcodeT-121fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordusabilityen
dc.subject.keywordkäytettävyysfi
dc.subject.keyworduser interfaceen
dc.subject.keywordkäyttöliittymäfi
dc.subject.keywordpresentation technologyen
dc.subject.keywordesitystekniikkafi
dc.subject.keywordAV-systemen
dc.subject.keywordAV-järjestelmäfi
dc.subject.keywordtouchscreenen
dc.subject.keywordkosketusnäyttöfi
dc.subject.keywordkeypaden
dc.subject.keywordpainikepaneelifi
dc.subject.keywordremote controlen
dc.subject.keywordkaukosäädinfi
dc.subject.keywordclassroomen
dc.subject.keywordopetustilafi
dc.subject.keywordlecture hallen
dc.titleThe effect of control system choices on classroom usabilityen
dc.titleOhjausjärjestelmävalintojen vaikutus opetustilan käytettävyyteenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_03509
local.aalto.idinssi42856
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Myller_Anne_2011.pdf
Size:
57.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format