Puettavia kertomuksia - taiteellinen tutkimus korun ja vaatteen rajapinnoista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Applied Art and Design
Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Vaatetus ja korut kuuluvat pukeutumiseen, mutta mitä niiden väliin jää? Opinnäytetyössä tutkitaan korun ja vaatteen rajapintoja ja sitä, mikä tekee korusta korun ja vaatteesta vaatteen. Opinnäytteessä käsitellään taiteen tekemisen keinoin puettavuutta. Syntyneiden teosten sekä kerätyn aineiston kautta pohdiskellaan korun ja vaatteen samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Työhön kuuluu opiskelijan ammatillisen roolin pohdiskelua taidekäsityöläisenä sekä korutaiteen ja termin puettavan korun määrittelyä. Prosessin tuloksena on puettaviksi koruiksi nimettyjä teoksia, jotka on valmistettu itse kehitetyllä tekniikalla kierrätyspuuvillasta värjäämällä, suikaloimalla ja ompelemalla. Työskentelyä on prosessin alusta saakka dokumentoitu valokuvaamalla ja pitämällä työpäiväkirjaa. Työskentelyprosessia kuvaavassa osuudessa käydään läpi siihen vaikuttaneita tekijöitä ja in-spiraationlähteitä sekä materiaalin ja työskentelyn itsensä merkitystä. Prosessin tähtäimessä oli Galleria Johan S:ssä tammikuussa 2012 pidettävä näyttely, jossa näyttelynkävijät saivat sovittaa ja koskettaa sinne valmistuneita teoksia. Näyttelyvieraiden kommentit ja heidän kanssaan käydyt keskustelut toimivat tutkimusmateriaalina samoin kuin teokset itsessään ja tekijän omat kokemukset niistä. Opinnäytetyöprosessin tärkein anti lienee opiskelijan henkilökohtaisessa oppimisessa ja työskentelyn merkityksen pohtimisessa. Näyttelyn aikana kävi ilmi, että ihmisten mielissä pysyy tiukassa konventiot siitä, minkälainen korun kuuluu olla ja mikä koruksi mielletään. Puettaviksi tarkoitetut teokset saavat galleriatilassa erilaisen merkityksen, kun kehollisuus ei olekaan selkeästi läsnä. Oudot, vaikeasti puettavan näköiset ja epäsymmetriset vartaloa osittain peittävät teokset herättävät kysymyksen, mitä ne oikein ovat. Näyttelyssä korun ja vaatteen rajapinnoille syntyy hämmentävä sekoitus veistosta ja korua.
Description
Supervisor
Salli, Timo
Thesis advisor
Baibulat, Niran
Mäkelä, Maarit
Keywords
puettava koru, puettavuus, korutaide, taideteollinen muotoilu, taidekäsityö
Other note
Parts
  • Näyttely: Galleria Johan S. tammi-helmikuussa 2012.
Citation