Päivittäistavarakaupan keskuskoneellisen kylmähyllykön suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
113 + 11
Series
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Immonen, Anselmi
Keywords
ohutlevy, ohutlevytuotteen valmistus, kylmäkaluste, keskuskoneellinen kylmähyllykkö, sheet metal, manufacturing of sheet metal product, refrigerated display cabinet, remote multideck cabinet
Other note
Citation